O krok od sukcesu
Oskar Sula, uczeń 3 klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Chełmie był uczestnikiem finału Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Do tego etapu w tym roku prowadziła wyjątkowo długa droga. W etapie wojewódzkim oprócz Oskara Suli wzięło udział 5 uczniów: Karolina Kołtun, Kaja Kraluk,  Kamil Lebnicki, Ada Pierepienko i Joanna Surma.

 Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim było napisanie eseju na jeden z 5 tematów. Praca Oskara pt. „Ofiary, świadkowie, kaci. Pamięć o Zagładzie. Perspektywy” dotyczyła sposobów upamiętniania holokaustu w literaturze.  Oskar przeszedł po etapie pisemnym do cześci ustnej, w którym uzyskał najwyższą notę i możliwość uczestniczenia, wspólnie z 8 innymi osobami z województwa lubelskiego, w etapie centralnym.

W III etapie olimpiady wzięło udział 206 uczniów polskich liceów. W tej cześci olimpiady Oskar Sula pisał pracę będącą analizą porównawczą wiersza Tadeusza Różewicza i fragmentów prozy Jerzego Andrzejewskiego. Udział w etapie centralnym tej olimpiady, mimo nieotrzymania tytułu zwalniającego z egzaminu z języka polskiego na maturze, to ogromny sukces, potwierdzający nie tylko kreatywność ucznia Anny Popielewicz, ale także znajomość skomplikowanej tradycji literackiej.