Małe ojczyzny w relacjach bliskich
Uczennica klasy 1c Weronika Marek została laureatką I miejsca w  Konkursie  Historycznnym „Małe ojczyzny w relacjach bliskich”. Edycja 2. Sport w mojej małej ojczyŸnie też ma ciekawą historię…”. Konkurs był skierowany zarówno do uczniów gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli: