Noc z fizyką


Maturzyści z klasy politechnicznej IIIF z I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie postanowili, że noc z 4 na 5 kwietnia spędzą w szkole rozwiązując zadania maturalne z fizyki na poziomie rozszerzonym. Przygotowali arkusze maturalne z lat ubiegłych oraz arkusze różnych wydawnictw (ZamKor, PWN, Operon) które rozwiązywali do rana, pod kierunkiem nauczycielki fizyki. Rozwiązywanie zadań w takich warunkach sprzyjało pojawieniu się wielu pozytywnych emocji, wyzwoliło wiele ciekawych pomysłów na rozwiązania, a w szczególności pozwoliło uczniom na weryfikację własnych umiejętności w tym zakresie. Spotkanie było podsumowaniem całorocznych przygotowań do egzaminu maturalnego z fizyki, których efekty poznamy w maju, ale już dziś wiadomo, że takie spotkania będą  kontynuowane w przyszłości.