Debata szkolna
W dniu 27 marca odbyła się debata plenarna ,,co robić, by młodzież ,w tym i młodzież z naszej szkoły brała aktywny udział w wyborach i życiu społecznym?’’

Debata jest zadaniem konkursowym przygotowującym do udziału w XX sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży. Naszym zadaniem będzie przygotowanie projektu kampanii profrekwencyjnej do wyborów europarlamentarnych, które odbędą się 25.05. 2014 roku we wszystkich państwach UE. Rolę ekspertów w debacie pełniły Pani  Dyrektor Teresa Kiwińska, Pani  Profesor Teresa Kurzępa opiekunka Samorządu Uczniowskiego, Pani  Monika Mojsym ze Stowarzyszenia Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” w Chełmie.

Uczestnikami debaty byli uczniowie klas 1b, 1c, 1f i 2b oraz publiczność z klas 1c i 1f.

Przygotowanie do zadania rekrutacyjnego zaczęliśmy od warsztatów zorganizowanych przez Centrum edukacji Obywatelskiej, które miały miejsce w Lublinie 17.03.2014 r. Następnie uczniowie uczestniczący w debacie odbyli konsultacje pod hasłem: Parlament Europejski pracuje dla Ciebie, by dobrze przygotować plan kampanii profrekwencyjnej do PE. Postanowiliśmy zbadać, co młodzież naszej szkoły sądzi o problemie, który jest tematem debaty.

Zadaliśmy pytania o charakterze otwartym, by uzyskać wyczerpujące odpowiedzi. W ankiecie wzięło udział wielu uczniów. Odpowiadano na pytania metodą tradycyjną na kwestionariuszu ankiety i na facebooku. Łącznie uzyskaliśmy odpowiedŸ od 240 osób z klas : 1b,1c,1f,2b,3b,3d,co stanowi 41% uczniów szkoły.

Zadaliśmy następujące pytania:

1.      Czy młodzi ludzie są aktywni? -tak, nie

2.      Dlaczego młodzi ludzie są lub nie są aktywni? odpowiedŸ uzasadnij.

3.      Jakie wymienisz przejawy aktywności społecznej wśród ludzi młodych?

4.      Co można zrobić, żeby młodzi ludzie byli aktywni? Jak zwiększyć ich aktywność? (podaj swój przepis)

5.      Jak ocenisz aktywność Czarniecczyków? (podaj przykłady)

Stały się one punktem wyjścia do pytań zadanych ekspertom, którzy wyczerpująco i ciekawie opowiadali o tym, co robić ,by zwiększać aktywność młodzieży.

Uczestników debaty pytaliśmy, dlaczego warto być aktywnym. Przedstawiciele poszczególnych klas przedstawiali interesujące,, przepisy na aktywność’’. Drużyny biorące udział w  debacie  zaprezentowały    swoje pomysły na kampanie zwiększające  aktywność w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W głosowaniu publiczności zwyciężył pomysł drużyny klasy 1c.

Moderatorami debaty byli: Anna Kowalska z klasy 2b i Patryk Gąsior z klasy 1f.

Gratulujemy! Życzymy udanej kampanii !