NAGRODZONE W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE POLONIJNYM
Uczniowie klasy IIa wzięli udział w konkursie literackim „Twoje miasto – twój region”, adresowanym do młodzieży w wieku od 12 do 20 lat, uczącej się w szkołach polskojęzycznych  całego świata i w Polsce. Zadaniem uczestników było opisanie dowolnego zakątka na świecie, z którym uczestnik jest związany emocjonalnie i chciałby go zaprezentować w reportażu, opowiadaniu lub innej formie epickiej.  Organizatorami  konkursu są: Polonijny Magazyn Publicystyczno – Kulturalny „Twoje Miasto” w Darmstadt oraz Polsko – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalne „Salonik”.

Trzecie miejsce zajęła  Beata Kuczyńska, zaś wyróżnienie otrzymała Natalia Kalamon. Cenne nagrody ufundowali organizatorzy oraz Konsulat Generalny RP w Kolonii. Ponadto wyróżnione prace zostaną  opublikowane w kolejnych numerach polonijnego dwumiesięcznika. Prace uczennic powstały pod opieką Teresy Kurzępy.