Pamięć zaklęta w zbiorach
25.02.2014 roku uczniowie  klasy IIb uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez mgr Katarzynę ślusarską Kierownik  Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział  w  Chełmie. Zostaliśmy zapoznani z funkcjonowaniem archiwum i zasadami pracy archiwistów. Odwiedziliśmy także pracownię digitalizacji zbiorów. Urządzenia w niej zamontowane pozwalają na   wykonanie elektronicznej wersji wielu dokumentów, m.in. XIX-wiecznych, w tym bardzo ciekawe XIX-wieczne akta notariuszy chełmskich . Mieliśmy również okazję przyjrzenia się z bliska poszczególnym egzemplarzom z tutejszych zbiorów, a nawet  podjęliśmy próby odczytania ich. Podziwialiśmy ogrom zasobów zgromadzonych w archiwum, mierzonych  w zespołach i metrach bieżących.

Anna Kowalska
Agnieszka Czupryńska