Otwarcie Pracowni Digitalizacji
 4 lutego 2014 roku klasa II c pod opieką Anny Popielewicz wzięła udział w otwarciu Pracowni Digitalizacji w oddziale archiwum państwowego w Chełmie. Wśród zaproszonych gości znaleŸli się: Stanisław Mościcki - wiceprezydent miasta, Zygmunt Gardziński - przewodniczący Rady Miasta, a także dyrektorzy chełmskich instytucji kultury oraz regionaliści.

Dr Piotr Dymmel, dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie poinformował zebranych o roli pracowni, a archiwista Michał Zawada przedstawił funkcjonowanie zdigitalizowanych już zbiorów archiwum lubelskiego w sieci w wykładzie „Digitalizacja  dziedzictwo - tożsamość”. Katarzyna ślusarska - kierowniczka chełmskiego oddziału archiwum omówiła plany digitalizacji chełmskich archiwaliów, a następnie z zaproszonymi gośćmi dokonała uroczystego przecięcia wstęgi. W pomieszczeniu, którego wyposażenie było dofinansowane ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, odbyła się prezentacja procesu digitalizacji. Digitalizacja polega na wprowadzeniu do pamięci komputera tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych form archiwalnych w postaci danych cyfrowych przez ich skanowanie. Michał Zawada zaprezentował zebranym pracę archiwistów. Opowiedział, jak  wyszukiwać i sprawdzać online wybrane materiały archiwalne, które zostały zdigitalizowane. Uczniowie naszej klasy zadali wiele pytań dotyczących pracy archiwistów i dowiedzieli się różnych ciekawostek, które przydać się mogą nie tylko w pracach naukowo-badawczych.

Katarzyna Sochacz kl.2c


Archiwista Michał Zawada prezentuje funkcjonowanie pracowni.Wiceprezydent Mościciki dokonuje digitalizacji XIX wiecznego dokumentu.