Stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci 

Jakub Rejent, uczeń klasy I F, został stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, organizacji wspierającej rozwój naukowy wybitnie uzdolnionej młodzieży. Ma na swoim koncie takie osiągnięcia, jak: II miejsce w wojewódzkim konkursie ochrony środowiska (2010 r.), I miejsce w powiatowym konkursie przyrodniczym (2011), III miejsce w ogólnopolskim konkursie o tytuł „Młodego Innowatora”, tytuł „Młodego Naukowca Explory” za udział w regionalnym festiwalu (2011), tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu biologicznego (2013), III miejsce w konkursie fotograficznym kwartalnika „Foto – Doradca”. Dzięki stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci Jakub będzie miał zapewniony bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, warsztatach badawczych, seminariach. Warto nadmienić, że jest on pierwszym od kilkunastu lat uczniem z Chełma zakwalifikowanym do stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

 

Gratulujemy!