Detale, detale i jeszcze raz detale
Uczniowie klas humanistycznych I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego  mieli wyjątkową możliwość uczestnictwa w wykładzie i warsztatach poświęconych teorii i praktyce komunikacji. Dr hab. Paweł Nowak, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pracujący na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej   28 paŸdziernika br., zaprezentował szybki kurs efektywnych wystąpień publicznych. Warsztaty były niezwykle kształcące. Przyszli mówcy - prawnicy i dziennikarze - dowiedzieli się wiele o nieznaczących wydawać by się mogło, lecz wbrew pozorom niezwykle istotnych, aspektach komunikacji. Kto by się spodziewał, że gest dłoni, poruszenie pasma włosów, czy odległość stóp w postawie stojącej są tak ważne? Młodzież z ogromnym zaciekawieniem słuchała profesora – wykładowcy w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, który prezentując tajniki perfekcyjnej wypowiedzi publicznej zaciekawił dziesiątki młodych głów. Warto wspomnieć, że część uczniów miała możliwość zaprezentować się osobiście przed mistrzem elokwencji, otrzymać uwagi oraz rady na przyszłość.

Ta nietypowa lekcja została bardzo pozytywnie oceniona przez licealistów. W oczekiwaniu kolejnych spotkań niektórzy sięgną zapewne po książki profesora np. Manipulacja w języku” i ,,O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej’’.

 

Kaja Kraluk