Sejmik uczniowski - 4.10.2013 r.
Zatwierdzenie nowego składu Zarządu Samorządu Uczniowskiego i przedstawienie planu pracy na rok szkolny 2013/2014.