Warsztaty Fotoniczne dla Licealistów
W dniach 7-9 czerwca młodzież klasy I F politechnicznej I LO im. S . Czarnieckiego w Chełmie uczestniczyła w niezwykle ciekawych warsztatach plenerowych prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Warsztaty są elementem kształcenia politechnicznego będącego integralną częścią programu klasy politechnicznej. W części teoretycznej zajęcia dotyczyły podstaw fotografii, zasad kompozycji zdjęć oraz nowoczesnych technik termowizyjnych i noktowizyjnych wraz z możliwościami ich zastosowania. Wiadomości zdobyte w czasie wykładów uczniowie mieli możliwość zweryfikować w praktyce podczas nocnych ćwiczeń w terenie z wykorzystaniem noktowizorów i kamery termowizyjnej. Uczestniczyli również w tworzeniu nocnych zdjęć z wykorzystaniem lampy stroboskopowej, a także eksperymentowali tworząc obrazy z wykorzystaniem pointerów laserowych przy długim czasie naświetlania. Oprócz zajęć naukowych zorganizowano spływ kajakowy i wycieczkę rowerową w czasie, których uczniowie robili zdjęcia według poznanych wcześniej zasad. Zwieńczeniem warsztatów był konkurs na najlepsze zdjęcie plenerowe. Autorzy najciekawszych fotografii otrzymali  nagrody książkowe i drobne upominki.