XIX sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży

 

Lokalny ekorozwój był tematem XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, który zebrał się w gmachu przy Wiejskiej. - Praktyczny wymiar działań na rzecz ekorozwoju to tysiące drobnych, praktycznych kroków - powiedziała marszałek Sejmu Ewa Kopacz, zwracając się do posłów SDiM podczas uroczystego otwarcia posiedzenia. Odbywające się 1 czerwca obrady z udziałem młodych parlamentarzystów na dobre wpisały się w obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka.


Gośćmi SDiM byli także m.in. minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz rzecznik praw dziecka Marek Michalak oraz minister edukacji Krystyna Szumilas.


XIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży została zorganizowana przez Kancelarię Sejmu w porozumieniu z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Posłowie SDiM zostali wyłonieni w drodze konkursu, do którego zgłosiło się ponad 500  2-osobowych zespołów.Uczestnicy mieli za zadanie przeprowadzić szkolne debaty dotyczące m.in. propozycji działań młodzieży w obszarze lokalnego ekorozwoju. Na podstawie oceny zgłoszonych projektów zakwalifikowano 460 uczniów gimnazjów i szkół średnich. Mandaty poselskie zostały podzielone proporcjonalnie do liczby uczniów w województwach. My reprezentowaliśmy województwo lubelskie wraz z czterdziestoma innymi uczniami. Żeby pojechać na XIX sesję PDiM zorganizowaliśmy w szkole debatę na temat poprawy stanu przestrzeni wokół nas pod kierunkiem nauczyciela historii pani Ewy Betiuk.31 maja   mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach dotyczących polityki oraz tematu jaki nadano tegorocznemu posiedzeniu, czyli ekorozwojowi.

1 czerwca zaś podobnie jak parlamentarzyści „dorosłego” Sejmu młodzi posłowie i posłanki z zaangażowaniem uczestniczyli w debacie, przedstawiając swoje racje i argumenty. Po długiej i gorącej dyskusji nad projektem uchwały w sprawie lokalnego ekorozwoju posłowie SDiM doszli jednak do konsensusu. Dokument, który przyjęli w głosowaniu, mówi m.in. o postulatach w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz propagowania postaw proekologicznych w środowisku lokalnym.Na specjalnym briefingu prasowym z udziałem marszałek Sejmu pani Ewy Kopacz i marszałków SDiM, który odbył się po posiedzeniu, młodzi parlamentarzyści podziękowali za możliwość uczestnictwa w niecodziennym doświadczeniu, jakim były dzisiejsze obrady. Podkreślali też konieczność aktywizacji młodzieży, stawiania sobie nowych celów i ich realizacji. - Widać, że młodzież ma głos – mówili z zadowoleniem marszałkowie SDiM.


Harmonogram XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

godz. 9.00 spotkanie z klubami i kołami poselskimi
Sala Kolumnowa

godz. 9.45 spotkanie marszałek Sejmu Ewy Kopacz z marszałkami Sejmu Dzieci i Młodzieży

godz. 10.00obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży
- otwarcie posiedzenia
- wystąpienia
- przedstawienie projektu uchwały oraz poprawek
- dyskusja
- głosowanie nad poprawkami i całością projektu
- pytania do minister edukacji narodowej
Sala posiedzeń Sejmu

Po zakończeniu obrad - ok. godz. 13.30 family photo

schody w hallu głównymok. godz. 14.00 briefing prasowy marszałek Sejmu i marszałków SDiM
hall przed Salą Kolumnową

  posłowie Czarniecczyków: Jakub Jadwiszczak i Maciej Pomiankiewicz z 1f