Z Czarnieckiego bliżej do socjologii
 

Już po raz czwarty Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiegozorganizował ogólnopolski konkurs na esej pod hasłem „My, dzieci sieci. Jacy jesteśmy?”. Wśród 15 zwycięzców tego konkursu znalazł się Kamil Lebnicki, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Chełmie.Inspiracją dla uczestników konkursu była wypowiedz Piotra Czerskiego, który napisał o młodym pokoleniu: „Dorastaliśmy z siecią?. To nas odróżnia, to czyni nieoczywistą z waszej perspektywy, ale istotną różnicę; my nie surfujemy, a siec´ nie jest dla nas miejscem czy wirtualną przestrzenią. Siec´ nie jest dla nas czymś zewnętrznym wobec rzeczywistości, ale jej elementem. My nie korzystamy z sieci, my w niej i z nią żyjemy” (Polska Dziennik Bałtycki, 11-12 lutego 2012).

 

Praca powstała pod opieką nauczycielki języka polskiego Anny Popielewicz.Nagrodą w konkursie jest udział w letnich warsztatach organizowanych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ich celem jest pogłębienie wiedzy o społeczeństwie. SocjoSzkoła jest także okazją do pokazania  niebanalnego i niesztampowego wizerunku tej nauki. Jak mówią organizatorzy warsztatów: „Chcemy pokazać, że socjologia dotyka zróżnicowanych tematów i bada je rozmaitymi metodami, które mogą być dla wielu osób atrakcyjniejsze i które mogłyby budować bardziej pozytywny czy zrównoważony obraz tej nauki.” Warsztaty mają zachęcić młodych ludzi do refleksji nad nowymi mediami oraz przemianami społeczeństwa informacyjnego.