Czarniecki kuźnią przyszłych inżynierówJakub Kocot uczeń klasy  II F politechnicznej  I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie został laureatem IV miejsca  39 Olimpiady Wiedzy Technicznej. Uroczystość  zakończenia tegorocznej edycji olimpiady odbyła się 25 maja w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz prorektora Politechniki Warszawskiej  pana Stanisława Wincenciaka, którzy wręczali nagrody laureatom i ich opiekunom. Oprócz dyplomu i upominków największą nagrodą  dla Jakuba jest  możliwość uzyskania  indeksu na dowolny kierunek wszystkich uczelni technicznych  oraz wydziałów matematyczno-przyrodniczych uniwersytetów z pominięciem procedury kwalifikacyjnej. Sukces ucznia  I LO jest ogromny zważywszy na fakt, że rywalizację w tegorocznej olimpiadzie podjęło ogółem 8245 uczniów z 397 szkół ponadgimnazjalnych  z całej Polski. Dla Czarniecczyków był to dopiero dziewiąty rok startów w tej olimpiadzie, a już mogą pochwalić się posiadaniem  6 tytułów laureata oraz 5 finalistów. Od samego początku przygotowaniem uczniów do udziału w olimpiadzie zajmuje się pani Anna Legwant nauczyciel fizyki w I LO w Chełmie.