III miejsce w konkursie ogólnopolskim

III miejsce w konkursie ogólnopolskim
Organizacja i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce.

Praca ucznia I LO w Chełmie Richard Lemonnier z klasy IID pod opieką Prof. Ewy Betiuk pozwoliła mu osiągnąć III miejsce w ogólnopolskim konkursie na pracę pisemną organizowanym przez

Katolicki Uniwersytet imienia Jana Pawła II w Lublinie.
Decyzję tę podjęli członkowie Komitetu Konkursowego w składzie:
Przewodniczący: Ks. Prof. dr hab. Piotr Stanisz – Dziekan WPPKiA
Prof. dr hab. Magdalena Pyter – Dyrektor Instytutu Administracji KUL
Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek
Prof. dr hab. Paweł Fajgielski
Prof. dr hab. Sylwester Kasprzak
Prof. dr hab. Maciej Rudnicki
Dr hab. Rafał Biskup
Ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski
21 maja w Lublinie odbyło się wręczenie nagród.