Zakończenie roku szkolnego klas III
26 kwietnia 2013 roku to szczególny dzień dla tegorocznych Maturzystów. Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2012/2013 dla uczniów klas III dyrektor I Liceum Ogólnokształcścego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie pani Teresa Kiwińska podziękowała za przynależność do rodziny Czarniecczyków oraz życzyła powodzenia na maturze i w drodze do zdobycia upragnionego indeksu. W imieniu wszystkich absolwentów wyrazy wdzięczności i podziękowania za wkład w edukację i wychowanie młodego pokolenia złożył dyrekcji, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym uczeń klasy III A – Jarosław Lewkowicz. Swoich starszych kolegów i koleżanki pożegnał przedstawiciel społeczności uczniowskiej – Richard Lemonnier (z klasy II D). Do życzeń kierowanych pod adresem naszych absolwentów dołśczyli się także pan Kazimierz Pawłoś (przewodniczścy Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcścego w Chełmie) i pani profesor Monika Klimkowska (przedstawiciel wychowawców). Po raz 18 wręczony został medal „Bene merenti”, który jest najwyższym wyróżnieniem, przyznawanym od 1996 roku najlepszemu absolwentowi I Liceum Ogólnokształcścego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Medal „Bene merenti 2013” otrzymała uczennica klasy III A – Agata Grzywaczewska. Wychowawcy klas trzecich wręczyli świadectwa z wyróżnieniem, a ich Rodzicom – listy gratulacyjne. Szczególne podziękowania skierowano do tych Rodziców, którzy aktywnie wspierali działania szkoły i wychowawców. Również nauczyciele wychowania fizycznego podziękowali sportowcom-Czarniecczykom za ich trzyletnie zaangażowanie w międzyklasowe, międzyrocznikowe i międzyszkolne współzawodnictwo sportowe. Wszystkim naszym absolwentom życzymy, by nigdy nie zabrakło Wam zapału i entuzjazmu w dśżeniu do obranego celu; by młodzieńcza świeżość i ciekawość świata towarzyszyła we wszystkich Waszych odkryciach; by spełniły się wszystkie Wasze życiowe marzenia i zawodowe plany.