INDEKS W KIESZENIW dniach 20 – 22 marca 2013 r. w Warszawie odbyły się eliminacje centralne III etapu XXI Olimpiady Języka Łacińskiego. Wzięło w nich udział 55 uczniów z całej Polski. Agata Grzywaczewska z III a – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie - uzyskała tytuł finalisty. Agatę przygotowała nauczycielka języka łacińskiego Anna Sadlak. Tytuł finalisty zapewnia zwolnienie z matury z języka łacińskiego z najwyższym wynikiem (100 % punktów) oraz indeksy na wyższe uczelnie na kierunki humanistyczne, prawnicze i lingwistyczne.

Nasi uczniowie startują w tej olimpiadzie od 1982 roku, odnosząc sukcesy. W ciągu trzydziestu jeden edycji olimpiady 105 uczniów uzyskało tytuł uczestnika (4 osoby), finalisty (95 osób) i laureata (6 osób). 17 osób uczestniczyło w Międzynarodowym Konkursie Cycerońskim w Arpino we Włoszech. W tym konkursie mogą brać udział uczniowie startujący w Olimpiadzie Języka Łacińskiego. Od kilkunastu lat Komitet Główny Olimpiady typuje corocznie kilku olimpijczyków – laureatów etapu finałowego. Szczególne słowa uznania należą się pani profesor Jolancie Kropp, która przez ponad dwadzieścia lat przygotowywała pokolenia Czarniecczyków do udziału w olimpiadzie języka łacińskiego i certamen.

Cieszymy się, że tegoroczna „ekipa olimpijska” podtrzymała chlubne tradycje Czarniecczyków, powiększając szeregi finalistów i laureatów Olimpiady Języka Łacińskiego.