XIX sesja Parlamentu dzieci i młodzieży 2013r.W dniu 3.04.2013 r. uczniowie klas 1b i 1f wzięli udział w debacie plenarnej  ,,co zrobić ,by przestrzeń wokół nas uczynić bardziej przyjazną’’ przeprowadzonej w ramach realizacji projektu,, XIX sesja Parlamentu dzieci i młodzieży 2013 r.’’ Moderatorami debaty byli uczniowie klasy 1f Jakub Jadwiszczak i Maciej Pomiankiewicz. Punktem wyjścia do dyskusji był raport z ankiety na temat stanu przestrzeni wokół nas wraz z pokazem multimedialnym pokazującym wszystkie plusy i minusy  zagospodarowania Chełma w opinii uczniów obu klas biorących udział w debacie. Jednym  z punktów debaty były wystąpienia ekspertów: dyrektor szkoły p. T. Kiwińskiej, która opowiedziała o planowanych zmianach przestrzeni wokół szkoły, p. Marzeny Pomiankiewicz , architekta i kierownika nadzoru budowlanego w Chełmie na temat zmian zabudowy przestrzennej miasta oraz nauczyciela geografii p. Małgorzaty Marek  o pomysłach na ścieżki dydaktyczne historyczno-geograficzne dotyczące historii miasta.

Zadaniem debatujących było wyłonienie pomysłu na obiekt potrzebny, ich zdaniem, miastu, by tę przestrzeń uczynić bardziej przyjazną. Po burzliwych obradach uznano, że Chełmowi ,oczywiście w dłuższej perspektywie inwestycyjnej ,potrzebny jest park naukowy  wraz z planetarium, dostosowany do potrzeb różnych grup wiekowych.   Zrodził się też pomysł   stworzenia ścieżki dydaktycznej dotyczącej wielokulturowości miasta z wykorzystaniem rekonstrukcji historycznych.

Wnioski z obrad staną się podstawą wystąpień obu moderatorów  w parlamencie dzieci i młodzieży 1 czerwca 2013r. w Warszawie.

Ewa Betiuk