Dnia 21 marca 2013 roku obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. Święto obchodzone jest corocznie 21 marca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obchody mają na celu uczczenie pamięci ofiar masakry w Sharpeville w RPA i innych incydentów na tle rasistowskim oraz wzmożenie działalności społeczeństwa na rzecz eliminacji wszelkich form rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji na świecie. W ramach tej akcji w naszym liceum zorganizowaliśmy akcję propagandową uświadamiającą młodym licealistom potrzebę tolerancji dla innych ludzi ze względu na ich odmienną rasę, kolor skóry, a także język, obywatelstwo, narodowość lub pochodzenie etniczne. W swoim przesłaniu do państw członkowskich w 2010 roku, Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki- moon podkreślił, że: „Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową powinny jednocześnie stać się okazją do zwrócenia uwagi na rolę sportu w jednoczeniu ludzi pochodzących z różnych kultur i środowisk społecznych. Sport może dodać siły społecznościom pozbawionym praw obywatelskich, wpływać na nasz sposób myślenia, a także inspirować miliony ludzi na całym świecie.