Sukcesy CzarniecczykówPo raz kolejny uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego zaprezentowali swoje umiejętności w konkursach o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim.


Po raz kolejny uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego zaprezentowali swoje umiejętności w konkursach o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim. Malwina Kniaziuk oraz Kamil Lebnicki z klasy II B (prawno - językowej), uzyskali wyróżnienie w XI edycji ogólnopolskiego konkursu "Pawie pióro", zorganizowanego przez Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich w Krakowie pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Zmagania konkursowe polegały na napisaniu recenzji wybranego polskiego utworu wydanego w ostatnim dziesięcioleciu. Malwina recenzowała dzieło Romy Ligockiej - "Dobre dziecko", natomiast Kamil "Książkę" autorstwa Mikołaja Łozińskiego. Wśród wyróżnionych i nagodzonych znaleźli się też uczniowie z m.in.: Radomia, Krakowa i Wrocławia.


Natomiast Adrianna Pierepienko z klasy I C (dziennikarskiej), zdobyła drugie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział w Lublinie dla uczczenia 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego - "Powstanie styczniowe w literaturze i sztuce - analiza wybranych tekstów literackich".


Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowała Pani Anna Popielewicz.