Matrix 4. Final episode. Escape.Prowadzący kś. Łukasz Tkaczyk i GRUPA EWANGLIZACYJNA

Po raz pierwszy rekolekcje odbywają się na terenie szkoły.
Spotkania młodzieży z kapłanem w auli mają charakter integracyjny (każde spotkania rozpoczyna się tańcem), ale także refleksyjny. Słowo mówione przeplatane jest pantomimami, scenkami dramowymi. Taki rodzaj rekolekcji sprzyja zarówno większemu zaangażowaniu młodzieży, jak również głębszemu przeżywaniu wysłuchanych treści.

Program
Dzień 1. Spotkanie z Bartymeuszem
Dzień 2. Spotkanie z Miłosierdziem Boga
Dzień 3. Spotkanie z żywym Bogiem w Eucharystii