Spotkania z Parlamentem Europejskim cz. IIIW środę 6 marca uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im.Stefana Czarnieckiego uczestniczyli w grze miejskiej w ramach projektu Spotkania z Parlamentem Europejskim. Ich celem było poszerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej a szczególnie działalności Parlamentu Europejskiego, co czynili w sposób aktywny – odkrywając kolejne elementy wiedzy na ten temat . Wszyscy gracze byli profesjonalnie przygotowani – zaopatrzeni w sprzęt do nagrywania, zapisywania, fotografowania i wygodne buty na długą wędrówkę .Pogoda dopisała, humory i zapał również. W czasie gry uczniowie wykonali zadania praktyczne. Wykorzystali metodę badań ankietowych, aby sprawdzić wiedzę różnych grup społecznych, wiekowych i zawodowych o PE. Monitoring pracy lokalnych europosłów pozwolił zdobyć informacje odnośnie ich aktywności w PE, jak i stopnia oddziaływania w rodzimym okręgu. Wizyty w instytucjach publicznych wyposażyły uczniów w informacje odnośnie kompetencji PE. W trakcie gry uczestnicy mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami Urzędu Miasta oraz ekspertami w badanych obszarach tematycznych, gościli w biurach lokalnych europosłów, prowadzili wywiady telefoniczne. Przeprowadzili również sondaż wśród mieszkańców, a swój materiał prasowy udokumentowali zdjęciami. W trakcie gry młodzież musiała wykazać się kreatywnością i dociekliwością, ponieważ poza wywiadami i spotkaniami z ekspertem czekały na nich również zadania wymagające pomysłowości i umiejętności praktycznych. Uczestnicy m.in. stworzyli program partii promującej region, petycję do Parlamentu Europejskiego ,którą nagrali w miejscowym,, Radio41’’. Uczniowie rozmawiali z przedsiębiorcą budowlanym i proboszczem parafii prawosławnej, jak pozyskiwać fundusze europejskie. Wiele dowiedzieli się o pracy europosłów ,rozmawiając z asystentami :profesor L.Kolarskiej –Bobińskiej, P. Zalewskiego oraz przez skype’a z Pawłem Kowalem .Uczyli się sztuki promocji rozmawiając z dziennikarzami lokalnych mediów. Wszystkie grupy pracowały bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem wypracowując bardzo ciekawe materiały. Po kilkugodzinnej wyprawie po mieście uczniowie powrócili do szkoły, gdzie podsumowali zebrany materiał i przygotowali interesujące prezentacje. Projekt realizowany jest we współpracy w Polską Fundacją im. Roberta Schumana przy wsparciu finansowym Parlamentu Europejskiego.


Relację przygotowali organizatorzy i trenerzy gry.