Spotkanie z Parlamentem Europejskim cz. II


W dniu 28.02. 2013 r. odbyły się zajęcia edukacyjne w języku angielskim będące częścią projektu ogólnopolskiego Spotkania z Parlamentem Europejskim . Czwartkowa lekcja przebiegła pod hasłem The European Parliament – things you would like to know. Jej celem było poznanie słownictwa z dziedziny polityki, ekonomii i uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jak działa i czym się zajmuje PE. Uczniowie kl.3H i 3C (pod kierunkiem K. Lipert) udzielali odpowiedzi na wiele pytań m.in. – w jaki sposób PE walczy z łamaniem praw człowieka, jak pomaga studentom, czy działa na rzecz ochronyśrodowiska? Przygotowane zadania oraz aktywność uczniów na zajęciach pozwoliły im na bardzo dobre opanowanie materiału leksykalnego.