Projekt edukacyjnyW dniu 4.02.2013r. uczniowie klasy 1b wraz z wychowawcą wzięli udział w realizacji projektu z edukacji prawnej przygotowanego dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Razem w Chełmie. Celem projektu było rozbudzenie zainteresowania uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej zagadnieniami prawa. Spotkanie zaowocowało odpowiedziami na pytania dotyczące istoty prawa i jego znaczenia w życiu ludzi. Uczniowie klasy 1b przygotowali pokaz multimedialny dotyczący prawa rzymskiego, opowiedzieli też o zawodach prawniczych. Szóstoklasiści musieli wykazać się odnalezieniem morału do bajki o prawym adwokacie, złym prokuratorze, zawiści, przyjaźni i sprawiedliwości. Na zakończenie spotkania uczestniczyli w rozprawie sądowej nad ostatnim królem I RP Stanisławem Augustem Poniatowskim.
O spotkaniu tak napisały jego współtwórczynie Agata Wasyluk i Malwina Woźniak z klasy 1b.
Spotkania uczniów naszej szkoły z uczniami z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Odziałami Integracyjnmi Razem w Chełmie niosą wiele korzyści. Najważniejszą z nich jest przekazanie naszym młodszym kolegom dotychczas zdobytej przez nas wiedzy. Pragniemy pokazać im czym jest prawo i jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu. Oprócz charakteru naukowego zajęcia mają na celu integrację z młodszymi kolegami. Mamy nadzieję , że współpraca będzie owocna i przyniesie obu stronom wiele satysfakcji.