Nasze miejsca w rankingu

I LO im. S. Czarnieckiego już po raz trzeci znalazło się w zaszczytnym gronie 200 szkół w Podrankingu Olimpijskim Perspektyw (od 2011r.)

W 2013r. nasze liceum zajęło 122 miejsce, znacznie poprawiając pozycję w stosunku do roku 2012-miejsce 160, a w 2011- miejsce 164.

Uczniowie reprezentowali szkołę i miasto na szczeblu centralnym w 5 olimpiadach:

Doceniając trud uczniów i nauczycieli, gratulując rodzicom sukcesów dzieci, rokrocznie podsumowujemy osiągnięcia szkoły w trakcie Laurów Czarniecczyków, wręczając pamiatkowe dyplomy i nagrody.