Szkoła RAZEM

W dniu 10 .12.2012 r. szkołę naszą odwiedzili uczniowie klasy szóstej Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie .Wspólnie z uczniami klasy 1b rozpoczęli realizację projektu międzyszkolnego z edukacji obywatelskiej. Goście przygotowali turniej historyczny o miano ,,Piewców patriotyzmu” ,zadając trudne pytania z historii Polski od utraty niepodległości w 1795 r .do jej odzyskania w 1918 r

Drużyna klasy 1b w skladzie: N.Buczek, M.Korpysz, A.Kowalska, K.Wierzchoń, P.Skrypczuk, P.Blicharski poradziła sobie na tyle dobrze,że na zakończenie otrzymała dyplom z zaszczytnym tytułem „Piewców patriotyzmu". Uczeń Niepublicznej szkoły podstawowej Razem Kamil Prościński zaprezentował swoją rozprawę historyczną, nagrodzoną pierwszym miejscem na Międzynarodowym Konkursie Literacko- Plastycznego Polak- to brzmi dumnie . Na zakończenie goście zwiedzili szkołę i rozwiązywali zagadki prawnicze, następne spotkanie w styczniu 2013r.