Odsłonięcie tablicy na cześć Czesława Bednarczyka

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego od blisko wieku nierozerwalnie związane jest z burzliwą historią Chełma, naszego regionu i kraju. Wśród absolwentów szkoły nie brakuje fascynujących osobowości, cenionych specjalistów w swoich dziedzinach, ale też i cichych bohaterów codzienności. Jednym z uczniów Liceum był również Czesław Bednarczyk (1912 - 1994) - postać szczególnie zasłużona dla powojennej kultury polskiej. Był przed wszystkim twórcą ważnej, choć różnie ocenianej w kręgach emigracyjnych, placówki wydawniczej - Oficyny Poetów i Malarzy w Londynie (początkowo w Tonbridge), którą prowadził wraz ze swoją żoną - Krystyną. Wydawnictwo to do 1984 roku opublikowało ponad 600 tytułów. Ponadto Bednarczykowie wydawali kwartalnik - Oficynę Poetów, przez łamy której przewinęło się przeszło stu pisarzy emigracyjnych i krajowych. Zasługi Czesława Bednarczyka w kształtowaniu życia literackiego na emigracji są dziś bezsporne. Wprawdzie niektóre środowiska emigracyjne z zajadliwością atakowały Oficynę Poetów i Malarzy, ale wynikało to zapewne z programowego obiektywizmu i nieangażowania się jej twórcy w polityczną doraźność. Jednak wyrazy uznania należą się Czesławowi Bednarczykowi nie tylko za działalność edytorską, ale również literacką. To twórca wszechstronny, niezależny, jednocześnie otwarty na świat i ludzi.

7 grudnia br. w I LO miała miejsce podniosła uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Czesława Bednarczyka w setną rocznicę jego urodzin. Poprzedziła ją sesja popularnonaukowa, w trakcie której okolicznościowe referaty wygłosili Zbigniew Okoń i Jerzy Tuszewski. Następnie dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy, której fundatorami byli Fundacja Willa Polonia, Lubelska Izba Rzemieślnicza, Cukiernia Literacka Hetman i Społeczność I LO, oraz wystawy Oficyna Bednarczyka. Honorowy patronat nad tym ważnym dla naszej lokalnej społeczności przedsięwzięciem objęła
Agata Fisz - Prezydent Miasta Chełm.