Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Geo - Planeta.W dniu 5 grudnia 2012 r. już po raz trzeci odbył się w naszym liceum etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego Geo – Planeta. W tegorocznej edycji 10 uczniów z klas I – III rozwiązywało test konkursowy zawierający 30 pytań i część opisową. Uczniów do konkursu przygotowywały Panie: Teresa Kiwińska i Małgorzata Marek. Wyniki przesłane zostaną do szkoły do 31 marca 2013 r.

Nasza szkoła posiada już dobre osiągnięcia w tym konkursie. W 2011 r. Andrzej Żołędziowski uzyskał wyróżnienie I stopnia na szczeblu ogólnopolskim.

Udział uczniów w konkursie sponsoruje Rada Rodziców opłacając wpisowe za każdego uczestnika ze szkoły.