Dzień Kultury Rosyjskiej
14 listopada w I LO im. S. Czarnieckiego w Chełmie odbył się Dzień Kultury Rosyjskiej, mający na celu promowanie wiedzy na temat Rosji, jej kultury i tradycji. Poezji śpiewanej towarzyszyły występy sceniczne uczniów liceum, śpiewy, tańce i poczęstunek przygotowany dla uczniów przybyłych ze szkół podstawowych i gimnazjów. W ramach imprezy odbył się także konkurs dotyczący wiedzy na temat Federacji Rosyjskiej. Dzięki dobrej organizacji oraz miłej atmosferze, przybyli uczniowie mogli pogłębić swoją dotychczasową wiedzę oraz bliżej poznać obyczaje naszego wschodniego sąsiada. Jak mówią sami Czarniecczycy, Dzień Kultury Rosyjskiej od dawna stanowi stały punkt w kalendarium kulturalnych imprez szkolnych I LO oraz zachęca wielu uczniów do nauki języka rosyjskiego. Nad całością czuwały panie: Katarzyna Kloc oraz Anna Jakubczyk.