Święto Odzyskania Niepodległości
9 listopada 2012 r.