Dyplomy wręczone

Laury Czarniecczyków to bez wątpienia jedna z najbardziej celebrowanych imprez I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie. Co roku laureaci i finaliści olimpiad, konkursów ogólnopolskich oraz wojewódzkich zawodów sportowych są należycie honorowani na forum szkoły, bo to naprawdę ważne, by doceniać osoby pracowite, ambitne, wybitne. Także i w tym roku mogliśmy z dumą spoglądać na licznych zwycięzców odbierających dyplomy z rąk pani dyrektor Teresy Kiwińskiej, czego świadkami byli m.in. przedstawiciele władz miasta i kuratorium oświaty. Wręczono również listy gratulacyjne rodzicom zdolnych fizyków, artystów, dziennikarzy, sportowców, ... . Galę uświetniała oprawa artystyczna – występy wokalne uczennic naszej szkoły, zaś wizualizowała bohaterów wydarzenia prezentacja multimedialna. Jak dużo zależy od konferansjerów, mogliśmy się przekonać, obserwując pracę Magdy Oberdy z klasy IIIe oraz Pawła Przybylskiego z klasy IIa, którzy do końca zachowali zimną krew i czuwali nad odpowiednim przebiegiem Laurów. Oczywiście nie obyło się bez szczerych uśmiechów oraz głośnego aplauzu widowni na cześć uhonorowanych. Wystawa minerałów przygotowana na tę okazję przez panią prof. Małgorzatę Marek nie była przypadkowa. Tak jak natura potrafi tworzyć piękne, wyjątkowe okazy, tak każdy z nas może kreować swoją osobowość, tworzyć coś niepowtarzalnego, doskonalić się. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Miejmy nadzieję, że kolejne Laury Czarniecczyków przyniosą nam jeszcze więcej radości, jeszcze większe grono wyjątkowych licealistów.

Agata Pawłoś