Trzeci w Polsce

Oskar Sula w X konkursie "Historia i kultura Żydów polskich" zajął 3 miejsce. Jego praca, która powstała pod kierunkiem Anny Popielewicz, nauczycielki języka polskiego, poświęcona była życiu chełmskiego przemysłowca i społecznika oraz jego rodziny pochodzącej z Turyska na Ukrainie. Oskar Sula wykonał niezwykle pracochłonne badania, zakładając, że możliwe jest odkrycie historii mieszkańca Chełma sprzed ponad 70 lat. Badania prowadził w Archiwum Państwowym w Lublinie oraz Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, a także chełmskim muzeum.

Spośród nadesłanych na tegoroczną edycję prac, komisja wybrała 90 autorów, którzy spotkali się w Warszawie podczas ostatniego etapu konkursu na trwające dwa dni egzaminy. Każdy z wybranych do finału uczniów był egzaminowany przez komisję - broniąc swojej pracy oraz odpowiadając na pytania z historii i kultury Żydów polskich. Profesor Feliks Tych, przewodniczący jury w rozmowie z Oskarem Sulą namawiał go do kontynuacji prowadzonych przez niego badań. Tegoroczną, 10. już edycję "Historii i kultury Żydów polskich" cechował bardzo wysoki poziom merytoryczny i szeroki zakres tematyczny. Uroczysty finał, w którym przyznano ponad 40 nagród i wyróżnień młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych odbył się 3 czerwca w Teatrze Żydowskim. Patronat honorowy nad konkursami objęła Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas. Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta finaliści odwiedzili Pałac Prezydencki.