I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
22-100 Chełm, ul. Czarnieckiego 8
tel. / fax. 82 565 38 85
liceum@1lo.chelm.pl

II POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI MARII PAWLIKOWSKIEJ - JASNORZEWSKIEJ
I INNYCH POETEK


Zespół polonistów i bibliotekarzy I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie organizuje konkurs dla miłośników twórczości poetek.

Konkursy odbędą się w dwóch kategoriach:

 1. RECYTATORSKIEJ
 2. POEZJI ŚPIEWANEJ

Dla uczestników konkursów głównym kryterium doboru repertuaru powinna być oryginalność tekstu, a także wykazanie się umiejętnością czytania i rozumienia dzieł Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej i innych poetek.


REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 1. II Powiatowy Konkurs Recytatorski poświęcony twórczości Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej i innych poetek jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z Chełma i powiatu chełmskiego.
 2. Organizatorem II Powiatowego Konkursu Recytatorskiego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie repertuaru w oparciu o utwory Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej i innych poetek.
 4. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. Na etapie powiatowym przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy uczestnictwa.
 5. Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia niższego nie może być zmieniony. Uczestnicy wygłaszają na etapie powiatowym te same teksty.
 6. Etap szkolny powinien zostać zorganizowany w każdej szkole Chełma i powiatu chełmskiego do 29 lutego 2012 roku.
 7. Etap powiatowy zostanie przeprowadzony 27 marca 2012 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie o godzinie 9.00.
 8. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora turnieju powiatowego lub przesłanie informacji drogą elektroniczną.
 9. II Powiatowy Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie dwóch turniejów:

A: TURNIEJ RECYTATORSKI

 1. Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory: tekst poetycki autorstwa Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej i dowolnie wybrany tekst innej poetki.
 2. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
 3. Nie dopuszcza się elementów gry aktorskiej.

B: TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

 1. W turnieju wykonawcy mogą występować w dwu kategoriach:
  1. solista
  2. zespół
 2. Repertuar obejmuje dwa utwory śpiewane Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej lub innych poetek.
 3. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
 4. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
  1. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
  2. Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową, własną interpretację.
  Uwaga: Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę może spowodować wyeliminowanie go z konkursu.

Ocena uczestników:

 1. Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatorów jury przeglądu.
 2. Nie mogą być jurorami:
  1. wykonawcy uczestniczący w konkursie;
  2. nauczyciele, których uczniowie biorą udział w konkursie.
 3. Jury konkursowe dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
  • dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
  • interpretacja utworów;
  • kultura słowa;
  • ogólny wyraz artystyczny.
  • w turnieju poezji śpiewanej jury uwzględni także: zgodność muzyki z charakterem wiersza, muzykalność i warunki głosowe wykonawcy, wartości artystyczne muzyki.

Zgłoszenia: organizatorzy szkolnego etapu II Powiatowego Konkursu Recytatorskiego twórczości Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej i innych poetek są zobowiązani do osobistego dostarczenia lub przesłania drogą elektroniczną kart zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2012 roku.

Karty, które dotrą do organizatora konkursu po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.


Adres:
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl


Liczba zgłoszeń:
każda szkoła może zgłosić po dwóch wykonawców w każdej kategorii.
Większa liczba zgłoszeń możliwa jest tylko po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem konkursu (zależne będzie to od ilości zgłoszonych przez szkoły uczestników, proszę o kontakt telefoniczny: Anna Sadlak 506721898).

Prosimy o wytypowanie nauczyciela - koordynatora, który będzie kontaktował się z organizatorami w imieniu wszystkich nauczycieli z danej szkoły.

Prosimy zespoły polonistów szkół o przeprowadzenie szkolnych etapów w/w konkursów i przesłanie kart zgłoszeń zgodnie z procedurami ustalonymi w regulaminie.


Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:


Organizatorzy zapewniają sprzęt do odtworzenia płyt z muzyką.

Prosimy o informację, jaki sprzęt do odtwarzania będzie potrzebny.

Zespół Polonistów i Bibliotekarzy
I LO w Chełmie

Do pobrania:

 • Karta uczestnika (DOC / PDF)