MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Wybory

Uczniowska samorządność nie jest w naszej szkole fikcją. Młodzież ma realny wpływ na organizację i bieg życia zbiorowego oraz na podejmowanie decyzji o wspólnych sprawach dotyczących I LO. Dlatego też przeprowadzone 6 października br. wybory do Samorządu Uczniowskiego wzbudziły autentyczne zainteresowanie całej społeczności czarniecczyków.

Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W głosowaniu wzięło udział 526 osób, które wybierały swoich przedstawicieli spośród 6 kandydatów. Komisja Wyborcza w składzie: Inga Chwedorczuk z kl. II b, Katarzyna Kiwińska z kl. I d oraz Jakub Wawron z kl. II b czuwała nad właściwym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. prof. Marta Sadowska.

Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego została Katarzyna Lisiecka, na którą oddano 315 głosów. W składzie Samorządu znaleźli się pozostali kandydaci: Łukasz Mielniczuk (76 głosów), Wojciech Kuczyński (60 głosów), Laura Dudkiewicz (31 głosów), Natalia Moskaluk (16 głosów) oraz Małgorzata Rudzka (3 głosy). Przed zwycięzcą nie lada wyzwanie, ponieważ musi wybrać zespół i stworzyć plan działania, który wynika przede wszystkim z potrzeb i oczekiwań społeczności uczniowskiej.

W trakcie głosowania młodzież miała też okazję wybrać Rzecznika Praw Ucznia. Oddano 517 głosów ważnych i 9 głosów nieważnych. Nowym Rzecznikiem Praw Ucznia został ks. Marcin Chmiel, na którego oddano 165 głosów. Pozostali kandydaci to: p. prof. Katarzyna Dobrakowska (130 głosów), p. prof. Dominika Koleniec (121 głosów), p. prof. Dariusz Kostecki (46 głosów), p. prof. Małgorzata Marek (36 głosów) oraz p. prof. Agata Berezecka (19 głosów).

Fot.: Maciej Kołodziej

Powrót