MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Tysiąc w rozumie

Wielki Finał:

7 marca 2018 w auli.

Zapraszamy!


Konkurs wiedzy „Tysiąc w rozumie” organizowany jest przez Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie od roku szkolnego 1997/1998. Jego pomysłodawczynią i pierwszą organizatorką była p. prof. Wiesława Mazurek – ówczesna opiekunka Samorządu Uczniowskiego, która wraz z przewodniczącą SU, Katarzyną Jołtuch, przeprowadziła pierwszą edycję turnieju.

Przez lata konkurs, który ma na celu wyłonienie i nagrodzenie uczniów mających największą wiedzę z różnych dziedzin nauki, ewaluował. P. prof. Teresa Kiwińska, jako opiekun Samorządu Uczniowskiego, rozszerzyła zakres konkursu, dodając kolejne dziedziny (dziś mamy ich dziesięć: język polski, język angielski, historię, wiedze o społeczeństwie, biologię, chemię, geografię, matematykę, fizykę oraz wychowanie fizyczne). Ponadto w latach szkolnych 2002/2003 oraz 2003/2004 nadała konkursowi rangę miejską.

Pierwszy etap konkursu to eliminacje szkolne, w których może wziąć udział każdy uczeń szkoły. Pytania układają nauczyciele poszczególnych przedmiotów – eksperci: biologia – p. prof. Jolanta Maciejewska, chemia – p. prof. Emilia Jadwiszczak, fizyka – p. prof. Hanna Jarosz, geografia – p. prof. Teresa Kiwińska, historia i wiedza o społeczeństwie – p. prof. Katarzyna Dobrakowska, język angielski – p. prof. Aldona Klejmont, język polski – p. prof. Robert Wojciechowski, matematyka – p. prof. Adam Ziemba, wychowanie fizyczne – p. prof. Marta Sadowska. Na podstawie liczby punktów zdobytych w eliminacjach wyłoniona zostaje piątka finalistów, którzy biorą udział w Wielkim Finale, podczas którego uczestnicy odpowiadają na pytania ekspertów z wybranych przez siebie dziedzin. Zwycięzca otrzymuje od dyrektora szkoły „czek” na 1000 złotych – od lat jego fundatorem jest Rada Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Konkurs „Tysiąc w rozumie” cieszy się dużą popularnością wśród uczniów naszej szkoły. Rokrocznie zgłasza się coraz większa liczba chętnych do zdobycia głównej nagrody, a poziom wiedzy uczestników jest naprawdę imponujący.

W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się jubileuszowy XX finał konkursu.

Fot.: Maciej Kołodziej


AKTUALNOŚCI

Eliminacje do konkursu w roku szkolnym 2017/2018

30 listopada 2017 r. w auli odbyły się eliminacje do konkursuTysiąc w rozumie”. Wzięło w nich udział 74 uczniów, którzy zmagali się z pytaniami z dziesięciu dziedzin: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie i wychowania fizycznego.

Do finału konkursu, który odbędzie się 7 marca 2018 r., z najwyższą liczbą punktów zakwalifikowały się następujące osoby:

Łukasz Bis z kl. II h – 27 pkt,

Dominika Lubawska z kl. II a – 27 pkt,

Piotr Wieczorek z kl. II h – 27 pkt,

Amelia Szustak z kl. III f – 26 pkt,

Wiktor Daniec z kl. II g – 25 pkt,

Mikołaj Makaryczew z kl. II a – 25 pkt,

Kamil Prościński z kl. II d – 25 pkt.

GRATULUJEMY !!!

Fot.: Marzena Postój

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl