MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Tysiąc w rozumie

Konkurs wiedzy „Tysiąc w rozumie” organizowany jest przez Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie od roku szkolnego 1997/1998. Jego pomysłodawczynią i pierwszą organizatorką była p. prof. Wiesława Mazurek – ówczesna opiekunka Samorządu Uczniowskiego, która wraz z przewodniczącą SU, Katarzyną Jołtuch, przeprowadziła pierwszą edycję turnieju.

Przez lata konkurs, który ma na celu wyłonienie i nagrodzenie uczniów mających największą wiedzę z różnych dziedzin nauki, ewaluował. P. prof. Teresa Kiwińska, jako opiekun Samorządu Uczniowskiego, rozszerzyła zakres konkursu, dodając kolejne dziedziny (dziś mamy ich dziesięć: język polski, język angielski, historię, wiedze o społeczeństwie, biologię, chemię, geografię, matematykę, fizykę oraz wychowanie fizyczne). Ponadto w latach szkolnych 2002/2003 oraz 2003/2004 nadała konkursowi rangę miejską.

Pierwszy etap konkursu to eliminacje szkolne, w których może wziąć udział każdy uczeń szkoły. Pytania układają nauczyciele poszczególnych przedmiotów – eksperci: biologia – p. prof. Jolanta Maciejewska, chemia – p. prof. Emilia Jadwiszczak, fizyka – p. prof. Hanna Jarosz, geografia – p. prof. Teresa Kiwińska, historia i wiedza o społeczeństwie – p. prof. Katarzyna Dobrakowska, język angielski – p. prof. Aldona Klejmont, język polski – p. prof. Robert Wojciechowski, matematyka – p. prof. Adam Ziemba, wychowanie fizyczne – p. prof. Marta Sadowska. Na podstawie liczby punktów zdobytych w eliminacjach wyłoniona zostaje piątka finalistów, którzy biorą udział w Wielkim Finale, podczas którego uczestnicy odpowiadają na pytania ekspertów z wybranych przez siebie dziedzin. Zwycięzca otrzymuje od dyrektora szkoły „czek” na 1000 złotych – od lat jego fundatorem jest Rada Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Konkurs „Tysiąc w rozumie” cieszy się dużą popularnością wśród uczniów naszej szkoły. Rokrocznie zgłasza się coraz większa liczba chętnych do zdobycia głównej nagrody, a poziom wiedzy uczestników jest naprawdę imponujący.

W roku szkolnym 2017/2018 odbył się jubileuszowy XX finał konkursu.

Fot.: Maciej Kołodziej


AKTUALNOŚCI


Finał konkursu w roku szkolnym 2018/2019

„Co wiemy to tylko kropelka, czego nie wiemy to cały ocean” (Isaac Newton), a wiemy bardzo dużo… O tym przekonaliśmy się podczas XXI finału szkolnego konkursu wiedzy ogólnej „Tysiąc w rozumie”, który odbył się 27 marca 2019 r. w auli im. Wiktora Ambroziewicza I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego.

Tysiąc złotych, wielka satysfakcja oraz uznanie w oczach koleżanek i kolegów to nagrody, które czekały na zwycięzcę konkursu, organizowanego przez Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie od 1998 roku. Pierwszy etap to test, do którego może przystąpić każdy uczeń. Pytania układają nauczyciele języka polskiego, języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, geografii, matematyki, fizyki oraz wychowania fizycznego. Na podstawie liczby punktów zdobytych w eliminacjach wyłoniono ośmioro finalistów, którzy wzięli udział w Wielkim Finale, podczas którego odpowiadali na pytania ekspertów z wybranych przez siebie dziedzin, prezentując swoją wiedzę, umiejętności, jak również inteligencję przed licznie zgromadzoną publicznością.

W tegorocznym finale konkursu zmierzyli się: Dominika Lubawska z kl. III a, Marcel Szubartowski z kl. II f, Filip Gębicki z kl. II f, Łukasz Bis z kl. III h,  Patryk Nowosad z kl. III e, Piotr Wieczorek z kl. III h, Marcin Słupczyński z kl. I g, Michał Kowalczuk z kl. II f. Jurorami i ekspertami byli: p. dyrektor Teresa Kiwińska (geografia) – przewodnicząca jury,  p. prof. Katarzyna Dobrakowska (wiedza o społeczeństwie), p. prof. Emilia Jadwiszczak (chemia), p. prof. Hanna Jarosz (fizyka), p. prof. Aldona Klejmont (język angielski), p. prof. Małgorzata Kość (historia), p. prof. Jolanta Maciejewska (biologia), p. prof. Marta Sadowska (wychowanie fizyczne), p. prof. Katarzyna Stojecka (matematyka), p. prof. Robert Wojciechowski (język polski).

Zwycięzca mógł być tylko jeden i to on otrzymał z rąk p. dyrektor Teresy Kiwińskiej „czek” na 1 000 zł. Ten zaszczyt w XXI finale konkursu przypadł Dominice Lubawskiej.

Wszystkim finalistom tegorocznej edycji konkursu „Tysiąc w rozumie” serdecznie gratulujemy!

Fot.: Marzena Postój, Aleksandra Brudnowska


Eliminacje do konkursu w roku szkolnym 2018/2019

Słowa Platona „Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi” przyświecały dziś uczniom naszej szkoły. 29 listopada 2018 r. w auli odbyły się eliminacje do konkursu „Tysiąc w rozumie”, w których udział wzięło 37 czarniecczyków. Zmierzyli się oni z przygotowanymi przez naszych ekspertów pytaniami z dziesięciu dziedzin nauki: języka polskiego, języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki i wychowania fizycznego. Nazwiska finalistów naszego konkursu niebawem zostaną ogłoszone.

Do finału konkursu, który odbędzie się 28 lutego 2018 r., z najwyższą liczbą punktów zakwalifikowały się następujące osoby:

Marcel Szubartowski z kl. II f – 31 pkt,

Filip Gębicki z kl. II f – 30 pkt,

Łukasz Bis z kl. III h – 29 pkt,

Patryk Nowosad z kl. III e – 28 pkt,

Piotr Wieczorek z kl. III h – 27 pkt,

Marcin Słupczyński z kl. I g – 26 pkt,

Michał Kowalczuk z kl. II f – 25 pkt,

Dominika Lubawska z kl. III a – 25 pkt.

GRATULUJEMY !!!

Fot.: Aldona Klejmont


Finał konkursu w roku szkolnym 2017/2018

W tegorocznym finale konkursu, który odbył się 9 marca 2018 r., zmierzyli się: Łukasz Bis z kl. II h, Wiktor Daniec z kl. II e, Dominika Lubawska z kl. II a, Mikołaj Makaryczew z kl. II a, Kamil Prościński z kl. II d, Amelia Szustak z kl. III f oraz Piotr Wieczorek z kl. II h. Jurorami i ekspertami byli: p. prof. Katarzyna Dobrakowska (historia i wiedza o społeczeństwie), p. prof. Emilia Jadwiszczak (chemia), p. prof. Hanna Jarosz (fizyka), p. prof. Teresa Kiwińska (geografia), p. prof. Aldona Klejmont (język angielski), p. prof. Jolanta Maciejewska (biologia), p. prof. Marta Sadowska (wychowanie fizyczne), p. prof. Robert Wojciechowski (język polski), p. prof. Adam Ziemba (matematyka).

 Zwycięzca mógł być tylko jeden i to on otrzymał od Pani Dyrektor Teresy Kiwińskiej „czek” na 1 000 zł. Ten zaszczyt w jubileuszowym XX finale konkursu przypadł Kamilowi Prościńskiemu.  

Wszystkim finalistom tegorocznej edycji konkursu „Tysiąc w rozumie” serdecznie gratulujemy!

Fot.: Maciej Kołodziej


Eliminacje do konkursu w roku szkolnym 2017/2018

30 listopada 2017 r. w auli odbyły się eliminacje do konkursuTysiąc w rozumie”. Wzięło w nich udział 74 uczniów, którzy zmagali się z pytaniami z dziesięciu dziedzin: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie i wychowania fizycznego.

Do finału konkursu, który odbędzie się 7 marca 2018 r., z najwyższą liczbą punktów zakwalifikowały się następujące osoby:

Łukasz Bis z kl. II h – 27 pkt,

Dominika Lubawska z kl. II a – 27 pkt,

Piotr Wieczorek z kl. II h – 27 pkt,

Amelia Szustak z kl. III f – 26 pkt,

Wiktor Daniec z kl. II g – 25 pkt,

Mikołaj Makaryczew z kl. II a – 25 pkt,

Kamil Prościński z kl. II d – 25 pkt.

GRATULUJEMY !!!

Fot.: Marzena Postój

Powrót