MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Zaproszenie do udziału, warunki uczestnictwa

Rusza XII edycja Wojewódzkiego Konkursu

„MAM TALENT u CZARNIECCZYKÓW”!

 

Drodzy Uczestnicy, Nauczyciele!

Nie możemy się doczekać kolejnych zmagań utalentowanej młodzieży na profesjonalnej scenie! Aby uzyskać szczegółowe informacje o konkursie, zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i facebookowej. Dostępne są już informacje dotyczące tegorocznej edycji: regulamin, harmonogram, formularz zgłoszenia do pobrania, załączniki.

♦        ♦        ♦

W związku z przedłużającą się pandemią i w trosce o bezpieczeństwo uczestników, zgodnie z 22 punktem regulaminu imprezy, wraz z naszym współorganizatorem (Chełmskim Domem Kultury) podjęliśmy decyzję o przeniesieniu terminu finału konkursu na 25 maja 2021 r. Zależy nam na tradycyjnej formule imprezy z udziałem publiczności, co w pierwotnym terminie nie byłoby możliwe.

Dodatkowo postanowiliśmy wydłużyć termin przeprowadzenia eliminacji do końca lutego 2021 roku dla szkół, które nie zgłosiły się dotychczas ze względu na ww. sytuację. Szczegóły w aneksie do regulaminu konkursu.

 Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Materiały do pobrania:

Zaproszenie do udziału

REGULAMIN KONKURSU

ANEKS do REGULAMINU KONKURSU

Zgłoszenie

Załącznik nr 1 – dane o finaliście

Załącznik nr 2 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku

 

Projekt: Hubert Lekan


OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie (adres: ul. Stefana Czarnieckiego 8, 22- 100 Chełm, e-mail: liceum@1lo.chelm.pl, nr telefonu: 82 565 38 84),
  • w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: e-mail marta.lysuniek@cbi24.pl),
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Wojewódzkiego Konkursu „Mam Talent u Czarniecczyków”,
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresu przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę,
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. a) ww. Rozporządzenia,
  • w związku z organizacją Wojewódzkiego Konkursu „Mam Talent u Czarniecczyków” dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym,
  • osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Organizacja Wojewódzkiego Konkursu „Mam Talent u Czarniecczyków” jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.

 

 

Powrót