MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Działania

AKTUALNOŚCI

 

„Otrzęsiny” najmłodszych czarniecczyków

Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli dziś w tradycyjnych „otrzęsinach”. Imprezę rozpoczęła konkurencja „The Voice of Czarniecki”, w której pierwszoklasiści zaprezentowali przygotowany przez siebie układ taneczny wraz z piosenką promującą profil danej klasy. Następnie uczestnicy zabawy sprawdzali swoje umiejętności w pięciu konkurencjach. Ich wychowawcy – p. prof. Teresa Świś, p. prof. Ewa Betiuk, p. prof. Małgorzata Marek, p. prof. Katarzyna Stojecka, p. prof. Tomasz Kociuba, p. prof. Anna Cichosz i p. prof. Ewa Pieńkowska – również mieli okazję objawić swój talent muzyczny podczas karaoke. Rywalizacji klas towarzyszył doping widzów. Poczynania uczestników „otrzęsin” czujnie obserwowała komisja w składzie: p. dyrektor Teresa Kiwińska, p. prof. Marta Sadowska oraz uczniowie – Katarzyna Lisiecka z kl. III h i Konrad Korzeniowski z kl. II f. W tym roku nie było jednak przegranych. Każda klasa została bowiem obdarowana pamiątkowym dyplomem, a także słodkim upominkiem. Ponadto p. prof. Małgorzata Marek otrzymała nagrodę dla najaktywniejszego wychowawcy.

Wszystkim serdecznie gratulujemy, dziękując za wspaniałą zabawę. Po dzisiejszej imprezie uczniowie klas pierwszych wreszcie mogą się czuć pełnoprawnymi członkami naszej Rodziny Czarniecczyków.

Fot.: Anna Sadlak


Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Mottem tegorocznej szkolnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 12 października w auli, były słowa Randy Pausch: „Okazanie wdzięczności jest najprostszą oraz najpotężniejszą rzeczą, jaką człowiek może uczynić dla drugiego człowieka”. W imieniu organizatora – Samorządu Uczniowskiego – zebranych powitali Magdalena Steć z kl. II a oraz Paweł Wiącek z kl. I f. Następnie p. Elżbieta Nowosad – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom pedagogicznym naszej szkoły. W imieniu społeczności uczniowskiej głos zabrała Katarzyna Dobrowolska z kl. II a, dziękując wszystkim nauczycielom za trud i autentyczną troskę o swoich wychowanków. Następnie okolicznościowe życzenia dla pracowników oświaty przesłane przez p. Teresę Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty – oraz p. Agatę Fisz – Prezydenta Miasta Chełm – odczytał p. wicedyrektor Robert Wojciechowski.

W dalszej części uroczystości głos zabrała p. dyrektor Teresa Kiwińska, zwracając uwagę na znaczenie wszelkich działań, zmierzających do podniesienia poziomu kształcenia w naszej placówce, w której nigdy nie brakowało ani pełnych pasji uczniów, ani światłych pedagogów. Tradycyjnie w Dniu Edukacji Narodowej – w dowód uznania za trud włożony w nauczanie – nasi nauczyciele otrzymali medale i odznaczenia resortowe. Na wniosek Pani Dyrektor, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Członków Rady Pedagogicznej, Medalami Złotymi za Długoletnią Służbę odznaczono p. prof. Joannę Cydejko i p. Andrzeja Jóźwiaka. Z kolei Nagrodę Prezydenta Miasta Chełm za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze otrzymała p. prof. Ewa Betiuk, a Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty – p. prof. Katarzyna Dobrakowska. Laureatami tegorocznych Nagród Dyrektora I LO zostali: p. prof. Anna Cichosz, p. prof. Hanna Jarosz, p. prof. Zdzisław Jaroszczuk, p. prof. Tomasz Kociuba, p. prof. Edyta Kowalczuk, p. prof. Teresa Kurzępa, p. prof. Jolanta Maciejewska, p. prof. Anna Popielewicz, p. prof. Marzena Postój, p. prof. Anna Sadlak, p. prof. Marta Sadowska, p. prof. Anna Sioma, p. prof. Monika Skrzypczak i p. prof. Robert Wojciechowski. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom za zaangażowanie i otwartość na problemy młodzieży, życząc satysfakcji z wykonywanej pracy.

W części artystycznej, przygotowanej przez p. prof. Teresę Kurzępę, wystąpili: Dominik Bożyk z kl. III c, Inga Chwedorczuk z kl. III b, Maciej Grządkowski z kl. III a, Aleksandra Hnydka z kl. III b, Dominika Jakubczyk z kl. I d, Oliwia Kozłowska z kl. I g, Paweł Krupa z kl. III a, Katarzyna Lisiecka z kl. III h, Karolina Morawska z kl. III g, Wiktoria Raczyńska z kl. II a, Milena Seredowska z kl. III d, Marcin Słupczyński z kl. I g, Natalia Ufniarz z kl. III g, Adrianna Zienkiewicz z kl. I a. Za obsługę nagłośnienia i prezentacji odpowiadali: Dawid Kasperski z kl. I b, Krystian Mucha z kl. II b oraz Stanisław Perestaj z kl. I g.

Oprawą sceniczną i dystrybucją zaproszeń zajęły się p. prof. Aldona Klejmont i p. prof. Marta Sadowska.

Fot.: Marzena Postój, Michał Kowalczuk


Pierwsza sesja Sejmiku Uczniowskiego

9 października 2018 r. w auli odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym posiedzenie Sejmiku Uczniowskiego, w którym uczestniczyli delegaci wszystkich klas. Obrady rozpoczęły się od podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia protokołu wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia. Samorząd Uczniowski stanowią teraz: Wiktoria Raczyńska – Przewodnicząca, Katarzyna Dobrowolska, Katarzyna Kiwińska – Zastępcy Przewodniczącego, Adrianna Zienkiewicz – Kronikarz, Klaudia Suryś – Skarbnik, Daniel Dąbrowski – Sekretarz, Magdalena Steć, Aleksandra Mroczko, Aleksandra Dudek, Konrad Korzeniowski, Natalia Moskwa – Członkowie Zarządu. Następnie głos zabrała Katarzyna Lisiecka, Przewodnicząca ustępującego Samorządu Uczniowskiego. Złożyła sprawozdanie finansowe z II semestru roku szkolnego 2017/2018, dziękując zarazem Pani Teresie Kiwińskiej – Dyrektor Szkoły oraz całej społeczności uczniowskiej za wspieranie działań samorządowych. Ustępujący Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: Katarzyna Lisiecka – Przewodnicząca, Wojciech Kuczyński – Zastępca Przewodniczącego, Katarzyna Kiwińska – Kronikarz, Damian Świetlicki – Skarbnik, Małgorzata Rudzka – Sekretarz oraz Katarzyna Dobrowolska, Laura Dudkiewicz, Wiktoria Raczyńska – Członkowie Zarządu otrzymał pamiątkowe zaświadczenia. W dalszej części posiedzenia głos zabrała Pani Dyrektor Teresa Kiwińska, która podziękowała wszystkim uczniom, a w szczególności Samorządowi, za aktywny udział w życiu szkoły, ze wszech miar cenne inicjatywy oraz pozytywne relacje rówieśnicze. Następnie nowa Przewodnicząca – Wiktoria Raczyńska przedstawiła uczestnikom Sejmiku roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

Fot.: Michał Kowalczuk


Nowy Samorząd w „Czarnieckim” się rozpędza…

5 października 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli klas I – III z opiekunkami Samorządu Uczniowskiego I LO, p. prof. Aldoną Klejmont i p. prof. Teresą Kurzępą, w celu przedstawienia nowych rozwiązań w zakresie jego funkcjonowania oraz zaangażowania wszystkich klas w pracę samorządową. Każda klasa została poproszona o opracowanie pod nadzorem wychowawcy listy realnych pomysłów działań dla samorządu, które mogłyby być zrealizowane w naszej szkole. Przygotowane propozycje zostaną zebrane we wtorek o godzinie 8.00 na Sejmiku Uczniowskim, podczas którego obecny zarząd SU formalnie zakończy swoją działalność, nowy zaś zostanie ukonstytuowany.

Kolejną inicjatywą będą spotkania robocze zarządu z przewodniczącymi klas w każdą środę na długiej przerwie w auli. W najbliższym czasie zostanie zorganizowane szkolenie z obsługi szkolnego nagłośnienia, dlatego uczniowie wszystkich klas pierwszych i drugich mają wybrać jedną osobę, która weźmie w nim udział. Opiekunowie i zarząd planują utworzyć grupę na Facebooku i wypracować inne skuteczne metody komunikacji, które ułatwiłyby współpracę.

Wydaje się, że w tym roku dużo będzie się działo! Młodzież ewidentnie zdradza duży  potencjał. Powodzenia!

Fot.: Agnieszka Panas


Szkolenie samorządowe dla uczniów klas pierwszych

13 września 2018 r. Zarząd Samorządu Uczniowskiego przeprowadził szkolenie dla uczniów klas pierwszych. Celem spotkania było zapoznanie najmłodszych czarniecczyków z zasadami pracy i procedurami samorządu.

Fot.: Natalia Pazyna


DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW

„Dzień Dobrych Uczynków” to akcja przeprowadzona przez uczniów naszego liceum. Jej celem było wsparcie drugiego człowieka. Czarniecczycy i tym razem wykazali się wielką empatią. A oto działania poszczególnych klas.

Klasa I b wsparła 14 grudnia 2017 r. Chełmskie Stowarzyszenie „Tak Niewiele” przy ulicy Młodowskiej 19. Uczniowie przeprowadzili zbiórkę żywności, środków piorących oraz higienicznych.

15 grudnia 2017 r. klasa II g przygotowała dla uczniów I Liceum karteczki z komplementami i motywującymi cytatami, a następnie rozdawała je przed zajęciami szkolnymi.

21 grudnia 2017 r. klasa II e odwiedziła podopiecznych Domu Małego Dziecka w Chełmie. Uczniowie bawili się z dziećmi i obdarowali je słodkimi prezentami.

26 stycznia 2018 r. uczniowie klasy I a również odwiedzili Dom Małego Dziecka w Chełmie, przygotowując dla podopiecznych ciekawe doświadczenia oraz zabawy.

21 lutego 2018 r. w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Paczka dla Bohatera” klasa I d wręczyła prezent Pani Helenie, która w tym roku kończy 100 lat.

Od 26 lutego do 5 marca 2018 r. klasa II b odwiedzała regularnie podopiecznych Stowarzyszenia Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt. Uczniowie przynosili karmę oraz koce. Podczas każdej wizyty wyprowadzali na spacer pieski.


„Zrób piękny, dobry uczynek. Pomyśl z życzliwością o drugim człowieku, zwierzęciu czy otaczającej Cię przyrodzie i zrób to, co będzie dla nich gestem zrozumienia i przyjaźni”.

Celem akcji jest kształtowanie pięknych postaw: empatii i bezinteresowności wśród czarniecczyków, wychodzenie z inicjatywą, rozwijanie kreatywności i współpracy.

Akcja adresowana jest do wszystkich klas I LO. Klasy wraz z wychowawcami podejmują decyzję, czy przystępują do niej i przekazują na ten temat informację w określonym przez organizatora czasie. Akcja realizowana jest w ustalonym czasie przez organizatora. Uczestnicy wybierają jej „adresata”. Może nim być ktoś ze społeczności szkolnej lub pozaszkolnej; może to być jedna osoba, zbiorowość, instytucja itp.  Uczestnicy opracowują scenariusz/plan realizacji swojej akcji. Dobrym uczynkiem mogą być drobne lub spektakularne rzeczy. Najważniejsze jest podjęcie inicjatywy tak, by świat wokół nas stawał się lepszy.

Czas realizacji:

– zgłoszenie udziału: przewodniczący samorządu klasowego zgłasza udział klasy opiekunowi Samorządu Uczniowskiego [Pobierz formularz zgłoszenia] do 10 listopada 2017 roku (piątek),

czas realizacji akcji: od 11 do 18 grudnia 2017 roku (w wyjątkowych uzasadnionych wypadkach termin może być przesunięty),

czas dostarczenia przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego materiałów (zdjęć, filmiku lub opisu): 20 grudnia 2017 r.

Przykłady, z których można skorzystać: wręcz komuś podziękowania, prześlij pozdrowienia, zaproś na coś, zadedykuj (piosenkę), pomóż w czymś (jednorazowo lub cyklicznie), pozdrów kogoś, odwiedź kogoś, okaż wdzięczność, pociesz, przytul, zrób niespodziankę, pogratuluj, złóż życzenia, zaopiekuj się, wyjdź z inicjatywą, doradź, spędź z kimś czas, zrób z kimś sobie zdjęcia, wyręcz kogoś w czymś, poświęć się dla kogoś, podziel się z kimś,  przeproś kogoś, zrób akcję uliczną, uśmiechnij się do kogoś, poświęć komuś swój czas, okaż zrozumienie, zrezygnuj z czegoś dla kogoś, inna twórcza inicjatywa.

Klasy, które przystąpią do akcji, powinny zadbać o zarejestrowanie przebiegu wykonania zadania (fotorelacja 4 – 5 zdjęć lub pięciozdaniowy opis, lub prezentacja multimedialna 4 – 5 slajdów, lub film 20 – 30-sekundowy). Autorzy fotografii muszą uzyskać od adresata pisemną zgodę na wykonanie zdjęć. Materiały będą umieszczone w mediach szkolnych w formie opracowanej przez organizatora.

Zachęcamy do udziału!


Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Chełm

23 listopada 2017 r. czarniecczycy wybrali swoich dwu przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie Miasta Chełm. Nad przebiegiem głosowania czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Marzanna Chaciuk, Katarzyna Kiwińska, Aldona Klejmont, Marta Sadowska i Jakub Wawron. Do Młodzieżowej Rady Miasta Chełm kandydowali: Inga Chwedorczuk, Jakub Semeniuk i Sylwia Sulej. Uprawnionych do głosowania było 497 uczniów naszej szkoły. Oddano 390 głosów, w tym 16 nieważnych. Inga Chwedorczuk otrzymała 256 głosów, Jakub Semeniuk – 167, a Sylwia Sulej – 158. Naszymi przedstawicielami w Młodzieżowej Radzie Miasta Chełm zostali więc: Inga Chwedorczuk i Jakub Semeniuk. Gratulujemy!

Fot.: Marzena Postój


„Czapla Express”

17 listopada 2017 r. na terenie naszego liceum, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, przeprowadzono grę terenowo – rekreacyjną „Czapla Express”. Jej organizatorami byli uczniowie  klasy II g, p. prof. Hanna Jarosz i p. prof. Teresa Kurzępa. W grze uczestniczyły pięcioosobowe reprezentacje wszystkich klas pierwszych, które tego dnia stanęły przed sporym wyzwaniem. Czekały na nich różnorodne konkurencje z zakresu wielu dziedzin wiedzy – fizyki, języka angielskiego, matematyki, biologii, geografii czy sportu. Nie zabrakło też zadań z udzielania pierwszej pomocy i znajomości historii I LO w Chełmie. Dodatkowo grupy musiały znaleźć rzeźby czapli, ukryte na rozległym terenie szkoły. Uczniowie bardzo entuzjastycznie podeszli do takiej formy nauki połączonej z rywalizacją oraz zabawą. Nie powstrzymała ich nawet pogoda, która tego dnia, niestety, niezbyt dopisała. Podsumowanie gry odbyło się w sali gimnastycznej. Jury w składzie: przewodniczący – wicedyrektor Robert Wojciechowski, członkowie – p. prof. Hanna Jarosz, p. prof. Aldona Klejmont, p. prof. Marta Sadowska i Jakub Wawron, I miejsce przyznało drużynie klasy I a, II i III – uczniom klas I b i I f. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia powstanie 14 października 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Stanowi doskonałą okazję do okazania wdzięczności wszystkim nauczycielom, którzy dbają o poziom kształcenia w I LO w Chełmie. Tegoroczna szkolna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 12 października w Auli im. Wiktora Ambroziewicza.

W imieniu organizatorów zebranych powitał Marcin Kazaniecki z kl. II c. Następnie okolicznościowe życzenia dla pracowników oświaty przesłane przez p. Teresę Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty – oraz p. Agatę Fisz – Prezydenta Miasta Chełm – odczytała p. wicedyrektor Edyta Kowalczuk. W imieniu społeczności uczniowskiej głos zabrała Katarzyna Lisiecka z kl. II h, dziękując wszystkim nauczycielom za trud i autentyczną troskę o swoich wychowanków. Do życzeń dołączyła się p. Elżbieta Nowosad – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Następnie głos zabrała p. Teresa Kiwińska – Dyrektor Szkoły. Przypominając dorobek Komisji Edukacji Narodowej, zwróciła uwagę na znaczenie wszelkich działań, zmierzających do podniesienia poziomu kształcenia w polskich szkołach. Odniosła się też do specyfiki naszej placówki, w której nigdy nie brakowało ani pełnych pasji uczniów, ani światłych pedagogów. Dzięki nim „Czarniecki” od dziesięcioleci słynie z wysokiego poziomu i specyficznej atmosfery. Tradycyjnie w Dniu Edukacji Narodowej – w dowód uznania za trud włożony w nauczanie – nasi nauczyciele otrzymali medale i odznaczenia resortowe. Na wniosek Pani Dyrektor, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Członków Rady Pedagogicznej, najwyższe odznaczenie resortowe – Medal Komisji Edukacji Narodowej – otrzymała p. prof. Joanna Cydejko, natomiast Medalami Złotymi za Długoletnią Służbę odznaczono p. prof. Ewę Betiuk, p. prof. Ewę Pieńkowską i p. prof. Zdzisława Jaroszczuka. Z kolei Nagrodę Prezydenta Miasta Chełm za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze otrzymała p. prof. Jolanta Maciejewska. Laureatami tegorocznych Nagród Dyrektora I LO zostali: p. prof. Ewa Betiuk, p. prof. Jarosław Betiuk, p. prof. Joanna Dąbska, p. prof. Hanna Jarosz, p. prof. Aldona Klejmont, p. prof. Monika Klimkowska, p. prof. Małgorzata Kość, p. prof. Teresa Kurzępa, p. prof. Małgorzata Marek, p. prof. Anna Popielewicz, p. prof. Marta Sadowska, p. prof. Monika Skrzypczak i p. prof. Robert Wojciechowski. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom za zaangażowanie i otwartość na problemy młodzieży, życząc satysfakcji z wykonywanej pracy.

W części artystycznej, przygotowanej przez p. prof. Teresę Kurzępę, wystąpili: Szymon Chołomiej z kl. III b, Anna Emerla z kl. IIIf, Aleksandra Konieczna z kl. I f, Natalia Kramek z kl. III d, Michał Kryszczuk z kl. III f, Milena Seredowska z kl. II d, Dominika Ślęczka z kl. II a, Igor Terlecki z kl. III b,   Natalia Ufniarz z kl. II g. Za obsługę nagłośnienia odpowiadali: Michał Oworus z kl. I b, Krystian Mucha z kl. I b, Beniamin Korchut z kl. I b oraz Adrian Woźniak z kl. III f.

Oprawą sceniczną i dystrybucją zaproszeń zajęły się p. prof. Aldona Klejmont i p. prof. Marta Sadowska.

Dokumentacja fotograficzna: p. prof. Anna Sadlak i Natalia Pazyna z kl. II d.


Posiedzenie Sejmiku Samorządowego

12 października 2017 r. w auli odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym posiedzenie Sejmiku Uczniowskiego, w którym uczestniczyli delegaci wszystkich klas. Obrady rozpoczęły się od podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia protokołu wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia. Zarząd Samorządu Uczniowskiego stanowią teraz: Katarzyna Lisiecka – Przewodnicząca, Wojciech Kuczyński – Zastępca Przewodniczącego, Katarzyna Kiwińska – Kronikarz, Małgorzata Rudzka – Sekretarz, Damian Świetlicki – Skarbnik, Katarzyna Dobrowolska, Laura Dudkiewicz, Wiktoria Raczyńska – Członkowie Zarządu. Następnie głos zabrał Jakub Kłysz – Przewodniczący ustępującego Samorządu Uczniowskiego. Złożył sprawozdanie finansowe z II semestru roku szkolnego 2016/2017, dziękując jednocześnie Pani Teresie Kiwińskiej – Dyrektorowi Szkoły oraz całej społeczności uczniowskiej za wspieranie działań samorządowych. Ustępujący Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie Jakub Kłysz – Przewodniczący, Korneliusz Duduś i Katarzyna Lisiecka – Zastępcy Przewodniczącego, Inga Chwedorczuk i Natalia Pawlak – Kronikarze, Justyna Juścińska – Skarbnik, Natalia Bartosik – Sekretarz oraz Jakub Wawron – Członek Zarządu otrzymał pamiątkowe zaświadczenia. W dalszej części posiedzenia głos zabrała p. dyrektor Teresa Kiwińska, dziękując młodzieży za autentyczne zaangażowanie w życie szkoły, ze wszech miar cenne inicjatywy oraz pozytywne relacje rówieśnicze. Następnie Katarzyna Lisiecka przedstawiła uczestnikom sesji Sejmiku roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego nowej kadencji.


„Otrzęsiny” uczniów klas I

25 września 2017 r. w naszej szkole odbyły się tradycyjne „otrzęsiny”. Nad organizacją i przebiegiem wydarzenia czuwała klasa II a wraz z wychowawcą – p. prof. Ewą Gozdek. Ten zaszczyt przypadł im w udziale jako ubiegłorocznym zwycięzcom. Uczestnicy zabawy – uczniowie siedmiu klas pierwszych – wzięli udział w pięciu konkurencjach, w których należało wykazać się pomysłowością, komunikatywnością, sprawnością fizyczną i wiedzą o szkole. Dodatkowe punkty zostały przyznane za hasła i doping uczestników. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców – uczniów klasy 1 a o profilu biologiczno – chemicznym  z wychowawcą – p. prof. Jolantą Maciejewską.

Gratulujemy zdobywcom pamiątkowego pucharu i wszystkim uczniom, którzy dołączyli do społeczności czarniecczyków! Dziękujemy za wspaniałą zabawę!

Powrót