MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Działania

AKTUALNOŚCI

DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW

„Zrób piękny, dobry uczynek. Pomyśl z życzliwością o drugim człowieku, zwierzęciu czy otaczającej Cię przyrodzie i zrób to, co będzie dla nich gestem zrozumienia i przyjaźni”.

Celem akcji jest kształtowanie pięknych postaw: empatii i bezinteresowności wśród czarniecczyków, wychodzenie z inicjatywą, rozwijanie kreatywności i współpracy.

Akcja adresowana jest do wszystkich klas I LO. Klasy wraz z wychowawcami podejmują decyzję, czy przystępują do niej i przekazują na ten temat informację w określonym przez organizatora czasie. Akcja realizowana jest w ustalonym czasie przez organizatora. Uczestnicy wybierają jej „adresata”. Może nim być ktoś ze społeczności szkolnej lub pozaszkolnej; może to być jedna osoba, zbiorowość, instytucja itp.  Uczestnicy opracowują scenariusz/plan realizacji swojej akcji. Dobrym uczynkiem mogą być drobne lub spektakularne rzeczy. Najważniejsze jest podjęcie inicjatywy tak, by świat wokół nas stawał się lepszy.

Czas realizacji:

– zgłoszenie udziału: przewodniczący samorządu klasowego zgłasza udział klasy opiekunowi Samorządu Uczniowskiego [Pobierz formularz zgłoszenia] do 10 listopada 2017 roku (piątek),

czas realizacji akcji: od 11 do 18 grudnia 2017 roku (w wyjątkowych uzasadnionych wypadkach termin może być przesunięty),

czas dostarczenia przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego materiałów (zdjęć, filmiku lub opisu): 20 grudnia 2017 r.

Przykłady, z których można skorzystać: wręcz komuś podziękowania, prześlij pozdrowienia, zaproś na coś, zadedykuj (piosenkę), pomóż w czymś (jednorazowo lub cyklicznie), pozdrów kogoś, odwiedź kogoś, okaż wdzięczność, pociesz, przytul, zrób niespodziankę, pogratuluj, złóż życzenia, zaopiekuj się, wyjdź z inicjatywą, doradź, spędź z kimś czas, zrób z kimś sobie zdjęcia, wyręcz kogoś w czymś, poświęć się dla kogoś, podziel się z kimś,  przeproś kogoś, zrób akcję uliczną, uśmiechnij się do kogoś, poświęć komuś swój czas, okaż zrozumienie, zrezygnuj z czegoś dla kogoś, inna twórcza inicjatywa.

Klasy, które przystąpią do akcji, powinny zadbać o zarejestrowanie przebiegu wykonania zadania (fotorelacja 4 – 5 zdjęć lub pięciozdaniowy opis, lub prezentacja multimedialna 4 – 5 slajdów, lub film 20 – 30-sekundowy). Autorzy fotografii muszą uzyskać od adresata pisemną zgodę na wykonanie zdjęć. Materiały będą umieszczone w mediach szkolnych w formie opracowanej przez organizatora.

Zachęcamy do udziału!


Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Chełm

23 listopada 2017 r. czarniecczycy wybrali swoich dwu przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie Miasta Chełm. Nad przebiegiem głosowania czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Marzanna Chaciuk, Katarzyna Kiwińska, Aldona Klejmont, Marta Sadowska i Jakub Wawron. Do Młodzieżowej Rady Miasta Chełm kandydowali: Inga Chwedorczuk, Jakub Semeniuk i Sylwia Sulej. Uprawnionych do głosowania było 497 uczniów naszej szkoły. Oddano 390 głosów, w tym 16 nieważnych. Inga Chwedorczuk otrzymała 256 głosów, Jakub Semeniuk – 167, a Sylwia Sulej – 158. Naszymi przedstawicielami w Młodzieżowej Radzie Miasta Chełm zostali więc: Inga Chwedorczuk i Jakub Semeniuk. Gratulujemy!

Fot.: Marzena Postój


„Czapla Express”

17 listopada 2017 r. na terenie naszego liceum, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, przeprowadzono grę terenowo – rekreacyjną „Czapla Express”. Jej organizatorami byli uczniowie  klasy II g, p. prof. Hanna Jarosz i p. prof. Teresa Kurzępa. W grze uczestniczyły pięcioosobowe reprezentacje wszystkich klas pierwszych, które tego dnia stanęły przed sporym wyzwaniem. Czekały na nich różnorodne konkurencje z zakresu wielu dziedzin wiedzy – fizyki, języka angielskiego, matematyki, biologii, geografii czy sportu. Nie zabrakło też zadań z udzielania pierwszej pomocy i znajomości historii I LO w Chełmie. Dodatkowo grupy musiały znaleźć rzeźby czapli, ukryte na rozległym terenie szkoły. Uczniowie bardzo entuzjastycznie podeszli do takiej formy nauki połączonej z rywalizacją oraz zabawą. Nie powstrzymała ich nawet pogoda, która tego dnia, niestety, niezbyt dopisała. Podsumowanie gry odbyło się w sali gimnastycznej. Jury w składzie: przewodniczący – wicedyrektor Robert Wojciechowski, członkowie – p. prof. Hanna Jarosz, p. prof. Aldona Klejmont, p. prof. Marta Sadowska i Jakub Wawron, I miejsce przyznało drużynie klasy I a, II i III – uczniom klas I b i I f. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia powstanie 14 października 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Stanowi doskonałą okazję do okazania wdzięczności wszystkim nauczycielom, którzy dbają o poziom kształcenia w I LO w Chełmie. Tegoroczna szkolna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 12 października w Auli im. Wiktora Ambroziewicza.

W imieniu organizatorów zebranych powitał Marcin Kazaniecki z kl. II c. Następnie okolicznościowe życzenia dla pracowników oświaty przesłane przez p. Teresę Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty – oraz p. Agatę Fisz – Prezydenta Miasta Chełm – odczytała p. wicedyrektor Edyta Kowalczuk. W imieniu społeczności uczniowskiej głos zabrała Katarzyna Lisiecka z kl. II h, dziękując wszystkim nauczycielom za trud i autentyczną troskę o swoich wychowanków. Do życzeń dołączyła się p. Elżbieta Nowosad – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Następnie głos zabrała p. Teresa Kiwińska – Dyrektor Szkoły. Przypominając dorobek Komisji Edukacji Narodowej, zwróciła uwagę na znaczenie wszelkich działań, zmierzających do podniesienia poziomu kształcenia w polskich szkołach. Odniosła się też do specyfiki naszej placówki, w której nigdy nie brakowało ani pełnych pasji uczniów, ani światłych pedagogów. Dzięki nim „Czarniecki” od dziesięcioleci słynie z wysokiego poziomu i specyficznej atmosfery. Tradycyjnie w Dniu Edukacji Narodowej – w dowód uznania za trud włożony w nauczanie – nasi nauczyciele otrzymali medale i odznaczenia resortowe. Na wniosek Pani Dyrektor, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Członków Rady Pedagogicznej, najwyższe odznaczenie resortowe – Medal Komisji Edukacji Narodowej – otrzymała p. prof. Joanna Cydejko, natomiast Medalami Złotymi za Długoletnią Służbę odznaczono p. prof. Ewę Betiuk, p. prof. Ewę Pieńkowską i p. prof. Zdzisława Jaroszczuka. Z kolei Nagrodę Prezydenta Miasta Chełm za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze otrzymała p. prof. Jolanta Maciejewska. Laureatami tegorocznych Nagród Dyrektora I LO zostali: p. prof. Ewa Betiuk, p. prof. Jarosław Betiuk, p. prof. Joanna Dąbska, p. prof. Hanna Jarosz, p. prof. Aldona Klejmont, p. prof. Monika Klimkowska, p. prof. Małgorzata Kość, p. prof. Teresa Kurzępa, p. prof. Małgorzata Marek, p. prof. Anna Popielewicz, p. prof. Marta Sadowska, p. prof. Monika Skrzypczak i p. prof. Robert Wojciechowski. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom za zaangażowanie i otwartość na problemy młodzieży, życząc satysfakcji z wykonywanej pracy.

W części artystycznej, przygotowanej przez p. prof. Teresę Kurzępę, wystąpili: Szymon Chołomiej z kl. III b, Anna Emerla z kl. IIIf, Aleksandra Konieczna z kl. I f, Natalia Kramek z kl. III d, Michał Kryszczuk z kl. III f, Milena Seredowska z kl. II d, Dominika Ślęczka z kl. II a, Igor Terlecki z kl. III b,   Natalia Ufniarz z kl. II g. Za obsługę nagłośnienia odpowiadali: Michał Oworus z kl. I b, Krystian Mucha z kl. I b, Beniamin Korchut z kl. I b oraz Adrian Woźniak z kl. III f.

Oprawą sceniczną i dystrybucją zaproszeń zajęły się p. prof. Aldona Klejmont i p. prof. Marta Sadowska.

Dokumentacja fotograficzna: p. prof. Anna Sadlak i Natalia Pazyna z kl. II d.


Posiedzenie Sejmiku Samorządowego

12 października 2017 r. w auli odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym posiedzenie Sejmiku Uczniowskiego, w którym uczestniczyli delegaci wszystkich klas. Obrady rozpoczęły się od podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia protokołu wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia. Zarząd Samorządu Uczniowskiego stanowią teraz: Katarzyna Lisiecka – Przewodnicząca, Wojciech Kuczyński – Zastępca Przewodniczącego, Katarzyna Kiwińska – Kronikarz, Małgorzata Rudzka – Sekretarz, Damian Świetlicki – Skarbnik, Katarzyna Dobrowolska, Laura Dudkiewicz, Wiktoria Raczyńska – Członkowie Zarządu. Następnie głos zabrał Jakub Kłysz – Przewodniczący ustępującego Samorządu Uczniowskiego. Złożył sprawozdanie finansowe z II semestru roku szkolnego 2016/2017, dziękując jednocześnie Pani Teresie Kiwińskiej – Dyrektorowi Szkoły oraz całej społeczności uczniowskiej za wspieranie działań samorządowych. Ustępujący Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie Jakub Kłysz – Przewodniczący, Korneliusz Duduś i Katarzyna Lisiecka – Zastępcy Przewodniczącego, Inga Chwedorczuk i Natalia Pawlak – Kronikarze, Justyna Juścińska – Skarbnik, Natalia Bartosik – Sekretarz oraz Jakub Wawron – Członek Zarządu otrzymał pamiątkowe zaświadczenia. W dalszej części posiedzenia głos zabrała p. dyrektor Teresa Kiwińska, dziękując młodzieży za autentyczne zaangażowanie w życie szkoły, ze wszech miar cenne inicjatywy oraz pozytywne relacje rówieśnicze. Następnie Katarzyna Lisiecka przedstawiła uczestnikom sesji Sejmiku roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego nowej kadencji.


„Otrzęsiny” uczniów klas I

25 września 2017 r. w naszej szkole odbyły się tradycyjne „otrzęsiny”. Nad organizacją i przebiegiem wydarzenia czuwała klasa II a wraz z wychowawcą – p. prof. Ewą Gozdek. Ten zaszczyt przypadł im w udziale jako ubiegłorocznym zwycięzcom. Uczestnicy zabawy – uczniowie siedmiu klas pierwszych – wzięli udział w pięciu konkurencjach, w których należało wykazać się pomysłowością, komunikatywnością, sprawnością fizyczną i wiedzą o szkole. Dodatkowe punkty zostały przyznane za hasła i doping uczestników. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców – uczniów klasy 1 a o profilu biologiczno – chemicznym  z wychowawcą – p. prof. Jolantą Maciejewską.

Gratulujemy zdobywcom pamiątkowego pucharu i wszystkim uczniom, którzy dołączyli do społeczności czarniecczyków! Dziękujemy za wspaniałą zabawę!

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl