MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Rzecznik Praw Ucznia

„Skoro wszystkie istoty ludzkie są stworzone na obraz i podobieństwo Boga, podzielają wspólną naturę, która je wiąże razem i domaga się powszechnego szacunku i zachowania jej praw”  – Benedykt XVI

Szczęść Boże!

Nazywam się ks. Marcin Chmiel. Zostałem w roku szkolnym 2017/2018 wybrany przez Społeczność Uczniowską na Rzecznika Praw Ucznia. Dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. 🙂

DSC_0471 dypl (Kopiowanie)

Skoro stoję na straży praw ucznia, możecie zwracać się do mnie z każdą sprawą związaną z ich naruszeniem.

 

 • Jeżeli nie możesz dogadać się z nauczycielem…
 • Uważasz, że jesteś niesprawiedliwie traktowany….
 • Nie wiesz, jak rozwiązać jakiś problem… PRZYJDŹ!!!

 

„To jest prawdziwa przyjaźń – osłaniać innych nawet kosztem siebie” –  kard. Stefan Wyszyński

 

Pamiętaj!

 

 • Nie lękaj się tego, że jestem księdzem!
 • Możesz liczyć na pomoc i dyskrecję!
 • Nie jesteś sam!
 • Nie zamykaj się ze swoim problemem!
 • Postaram się skutecznie zająć Twoją sprawą!
 • Zawsze znajdę dla Ciebie czas!

 

Rola Rzecznika:

 • przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
 • reprezentowanie interesów uczniów w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • mediacja między stronami konfliktu,
 • doradzanie w sytuacjach konfliktowych,
 • interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia i udzielanie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

 

Jestem do Twojej dyspozycji we wtorki w godz. 11.30 – 15.20 w sali nr 3 oraz czwartki w godz. 11.30 – 15.20 w sali nr 24 podczas wszystkich przerw śródlekcyjnych.

 

Szkolny Rzecznik może:

– rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie,

– zasięgać rady pedagoga i psychologa szkolnego,

– organizować konfrontacje wyjaśniające.

 

O czym każdy uczeń wiedzieć powinien ?

Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

Rzecznik ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.

Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl