MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

OGŁOSZENIA

 FERIE ZIMOWE przypadają na okres:

13 – 26 stycznia.

Życzymy udanego wypoczynku!


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, ustalił – mocą swego „Zarządzenia nr 7/2019/2020″ z 16 września 2019 roku – 2 stycznia i 3 stycznia 2020 r. dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.


Zimowa przerwa świąteczna przypada na okres:

23 – 31 grudnia


20 grudnia (piątek) będzie przebiegał w naszej szkole w sposób następujący:

  • Spotkanie Bożonarodzeniowe odbędzie się w sali gimnastycznej o godz. 9.30 – wezmą w nim udział uczniowie wszystkich klas, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły;
  • spotkania klasowe z wychowawcami – SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

W tym dniu, zgodnie z wydanym przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie „Zarządzeniem nr 7/2019/2020″ z 16 września 2019 roku, nie będą się odbywać zajęcia dydaktyczne.


Rekolekcje Adwentowe dla uczniów naszej szkoły odbędą się

17 grudnia o godz. 11.30 w Bazylice Narodzenia NMP.


8 listopada w auli na 4. i 5. godz. lek. odbędą się szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości. W tym dniu wszystkich uczniów obowiązuje dzień galowy.


Szkolne uroczystości z okazji Dnia Papieskiego odbędą się 16 października (środa) o godz. 11.50 w auli. Wezmą w nich udział pięcioosobowe delegacje wszystkich klas.


Szkolne uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbędą się 11 października (piątek) o godz. 13.40 w auli. W uroczystości udział wezmą trzyosobowe delegacje wszystkich klas.


25 września o godz. 9.50 w sali gimnastycznej odbędzie się uroczyste przyjęcie uczniów klas I do grona Czarniecczyków.


Od 3 września serdecznie zapraszamy do korzystania z codziennych posiłków w naszej szkolnej stołówce. Obiady wydawane są w godzinach: 11:30 – 14:30. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie I LO, a także uczniowie innych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm, pracownicy tych szkół oraz inne osoby. W tym roku szkolnym za obiad uczniowie zapłacą 5,20 zł, pracownicy pedagogiczni 8,20 zł, pracownicy administracji i obsługi – 8,90 zł, pozostałe osoby 9,50 zł. Opłat dokonuje się u intendentki – p. Elżbiety Szponar – osobiście lub telefonicznie: 664 589 503. Smaczne i zdrowe obiady zadowolą najbardziej wybrednych smakoszy.


Z dniem 1 grudnia 2018 r. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie wprowadził następujący cennik opłat za usługi kserograficzne świadczone w szkolnej bibliotece:

  • kopia czarno – biała jednostronna formatu A4 – 0,10 zł /brutto/,
  • kopia kolorowa jednostronna formatu A4 – 1,00 zł /brutto/.
Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl