MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Oferta pedagoga, doradcy zawodowego

OFERTA PEDAGOGA

  • Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  • Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom i rodzicom w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb.
  • Prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień.
  • Stypendia i inne formy pomocy materialnej dostępne w szkole i innych instytucjach wspierających.

Gabinet pedagoga – sala nr 17

Ustalenie terminu wizyty – osobiście lub telefonicznie: +48 82 565 38 84

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
PEDAGOG
Małgorzata Żebrowska – Zając
8.00-12.3011.00-15.308.00-12.3011.00-15.308.00-12.00
PEDAGOG
Agnieszka Panas
11.00-15.308.00-12.0011.00-15.308.00-12.3011.00-15.30


OFERTA DORADCY ZAWODOWEGO

  • Wspieranie młodzieży w wyborze dalszego kierunku kształcenia.
  • Kształtowanie umiejętności analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.
  • Dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy i  systemie szkolnictwa wyższego.

Doradca zawodowy – biblioteka szkolna

Ustalenie terminu wizyty – osobiście lub telefonicznie: +48 82 565 38 84

 

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
DORADCA ZAWODOWY Anna Sadlak8.30-12.309.40-13.4011.40-14.40--------------------------------------

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl