MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Matura

11 sierpnia br. od godz. 8.15 w sali nr 25 osoby zdające egzamin maturalny w czerwcu 2020 roku będą mogły odebrać po okazaniu dokumentu tożsamości swoje świadectwa dojrzałości i aneksy.

♦   ♦   ♦

Dokument (wzór poniżej) upoważniający wskazaną osobę do odbioru świadectwa dojrzałości należy składać osobiście w gabinecie wicedyrektorów lub w sekretariacie.

Upoważnienie do odbioru świadectwa dojrzałości

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl