MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 - 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe14 - 27 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna14 - 19 kwietnia 2022 r.
Zakończenie zajęć w klasach III29 kwietnia 2022 r.
Pisemne obowiązkowe egzaminy maturalne:
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny

4 maja 2022 r.
5 maja 2022 r.
6 maja 2022 r.
Egzamin maturalny:
- część ustna

- część pisemna


od 18 do 20 maja zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły)
od 4 do 20 maja zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora CKE
Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych*:
* Ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)
12 listopada
22 grudnia
7 stycznia
28 kwietnia
2 maja
4 maja
5 maja
6 maja
9 maja
17 czerwca
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.
Powrót