MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 - 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe11 - 24 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna18 - 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie zajęć w klasach III26 kwietnia 2019 r.
Pisemne obowiązkowe egzaminy maturalne:
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny
6 maja 2019 r.
7 maja 2019 r.
zgodnie z terminami egzaminów ustalonymi przez dyrektora CKE
Egzamin maturalny:
- część ustna

- część pisemna

zgodnie z terminami egzaminów ustalonymi przez PZE (od 9 do 25 maja 2019 r.)
zgodnie z terminami egzaminów
ustalonymi przez dyrektora CKE (od 6 do 23 maja 2019 r.)
Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych*:
* Ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)
2 listopada
9 listopada
21 stycznia
25 kwietnia /Dzień Patrona/
2 maja
6 maja
7 maja
8 maja
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
19 czerwca 2019 r.
Ferie letnie20 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl