MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 - 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe29 stycznia - 11 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna29 marca -3 kwietnia 2018 r.
Zakończenie zajęć w klasach III27 kwietnia 2018 r.
Pisemne obowiązkowe egzaminy maturalne:
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny


4 maja 2018 r.
7 maja 2018 r.
zgodnie z terminami egzaminów ustalonymi przez dyrektora CKE
Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna
zgodnie z terminami egzaminów ustalonymi przez PSZE (od 7 do 25 maja 2018 r.)
zgodnie z terminami egzaminów
ustalonymi przez dyrektora CKE (od 4 do 22 maja 2018 r.)
Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych*:
* Ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)
26 kwietnia /Dzień Patrona/
30 kwietnia
2 maja
4 maja
7 maja
8 maja
1 czerwca
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl