MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Dla rodzica

TERMIN NAJBLIŻSZYCH KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z RODZICAMI:

4 CZERWCA (WTOREK), GODZ. 16.00 – 17.00

 ZAPRASZAMY !


Rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”

17 września 2018 r. została przyjęta przez Radę Ministrów uchwała nr 126/2018 w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna”. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: „Finansowanie edukacji/Wyprawka szkolna” została zamieszczona informacja na temat rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Zachęcamy do zapoznania się z umieszczonymi poniżej załącznikami, które zawierają szczegółowy opis wspomnianego programu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Uchwała nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”

 


NR KONTA RADY RODZICÓW W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CHEŁMIE

11 1240 2223 1111 0010 2790 5211  (BANK PEKAO SA)


 

WYCHOWAWCY

rok szkolny 2018 / 2019

 

I A – Teresa Świś

I B – Ewa Betiuk

I C – Małgorzata Marek

I D – Katarzyna Stojecka

I E – Tomasz Kociuba

I F – Anna Cichosz

I G – Ewa Pieńkowska

II A – Jolanta Maciejewska

II B – Anna Jonak

II C – Monika Baranowska

II D – Marta Sadowska

II E – Katarzyna Lipert

II F – Katarzyna Dobrakowska

II G – Aneta Wdowiak

III A – Ewa Gozdek

III B – Teresa Kurzępa

III C – Anna Popielewicz

III D – Joanna Dąbska

III E – Aldona Klejmont

III F – Joanna Cydejko

III G – Hanna Jarosz

III H – Adam Ziemba

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl