MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Dla nauczyciela

Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej

w roku szkolnym 2022/2023

30 sierpnia
godz. 9.00
posiedzenie o charakterze organizacyjnym inaugurujące nowy rok szkolny
14 września
godz. 15.30
zaopiniowanie planu nadzoru, zatwierdzenie planów pracy komisji przedmiotowych i agend szkoły
25 października
godz. 15.30
śródokresowa analiza ocen oraz zachowania uczniów
21 grudnia
godz. 15.30
klasyfikacja uczniów klas I - IV
11 stycznia
godz. 15.30
podsumowanie pracy szkoły w I okresie
10 lutego
godz. 15.30
określenie warunków naboru do klas I w r. szk. 2023/2024
29 marca
godz. 15.30
zaopiniowanie arkusza organizacji r. szk. 2023/2024; wybór nowego składu Pocztu Sztandarowego
24 kwietnia
godz. 15.30
klasyfikacja uczniów klas IV; śródokresowa analiza ocen uczniów klas I - III; wybór laureata medalu Bene Merenti, szkolenie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych oraz zespołów nadzorujących przebieg pisemnego egzaminu maturalnego
19 czerwca
godz. 15.30
klasyfikacja uczniów klas I - III
27 czerwca
godz. 9.00
podsumowanie roku szkolnego 2022/2023

 

Harmonogram konsultacji nauczycieli z rodzicami

w roku szkolnym 2022/2023

21 listopada 2022 r.godzina 16.00 - 17.00
6 marca 2023 r.godzina 16.00 - 17.00
29 maja 2023 r.godzina 16.00 - 17.00

W związku z zagrożeniem epidemicznym zachęcamy Państwa do kontaktu z rodzicami za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl