MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

dla nauczyciela

Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej

w roku szkolnym 2021/2022

30 sierpnia
godz. 9.00
posiedzenie o charakterze organizacyjnym inaugurujące nowy rok szkolny
2 września
godz. 15.30
zaopiniowanie kandydata na wicedyrektora szkoły
15 września
godz. 15.30
przedstawienie planu nadzoru, zatwierdzenie planów pracy szkoły i komisji przedmiotowych
25 października
godz. 15.30
śródokresowa analiza ocen oraz zachowania uczniów
21 grudnia
godz. 15.00
klasyfikacja uczniów klas I - III liceum czteroletniego oraz klas III liceum trzyletniego
11 stycznia
godz. 15.30
podsumowanie pracy szkoły w I semestrze
11 lutego
godz. 15.30
określenie warunków naboru klas I w r. szk. 2022/2023
29 marca
godz. 15.30
zaopiniowanie arkusza organizacji r. szk. 2022/2023; wybór nowego składu Pocztu Sztandarowego
25 kwietnia
godz. 15.30
klasyfikacja uczniów klas III liceum trzyletniego; śródokresowa analiza ocen uczniów klas I - III liceum czteroletniego; wybór laureata medalu Bene Merenti, szkolenie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych oraz zespołów nadzorujących przebieg pisemnego egzaminu maturalnego
20 czerwca
godz. 15.30
klasyfikacja uczniów klas I - III liceum czteroletniego
28 czerwca
godz. 9.00
posiedzenie podsumowujące rok szkolny 2021/2022

 

Harmonogram konsultacji nauczycieli z rodzicami

w II semestrze roku szkolnego 2021/2022

1 lutego 2022 r.godzina 16.00 - 17.00
8 marca 2022 r.godzina 16.00 - 17.00
31 maja 2022 r.godzina 16.00 - 17.00

W związku z zagrożeniem epidemicznym zachęcamy Państwa do kontaktu z rodzicami za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl