MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Terminy

Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej

w roku szkolnym 2018/2019

30 sierpnia 2018, godz. 9.00posiedzenie o charakterze organizacyjnym inaugurujące nowy rok szkolny
11 września 2018, godz. 15.30szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych; przedstawienie planu nadzoru, zatwierdzenie planów pracy szkoły i komisji przedmiotowych; zaopiniowanie kandydata do nagrody Prezydenta Miasta Chełma
6 listopada 2018, godz. 15.30śródokresowa analiza ocen oraz zachowania uczniów
18 grudnia 2018, godz. 15.30klasyfikacja uczniów klas I - III
8 stycznia 2019, godz. 15.30podsumowanie pracy szkoły w I semestrze; zaopiniowanie wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu KEN
26 lutego 2019, godz. 15.30 określenie warunków naboru do klas I w roku szkolnym 2019/2020; zaopiniowanie propozycji przedmiotów realizowanych w latach 2019 – 2023 w zakresie rozszerzonym; wybór nowego składu Pocztu Sztandarowego
2 kwietnia 2019, godz. 15.30zaopiniowanie arkusza organizacji szkoły na r. szk. 2019/2020; szkolenie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych oraz zespołów nadzorujących przebieg pisemnego egzaminu maturalnego
15 kwietnia 2019, godz. 15.30śródokresowa analiza ocen uczniów klas I i II; klasyfikacja uczniów klas III; organizacja Dnia Patrona
28 maja 2019, godz. 15.30sprawy bieżące
13 czerwca 2019, godz. 15.30klasyfikacja uczniów klas I i II
19 czerwca 2019, godz. 11.00posiedzenie podsumowujące rok szkolny 2018/2019

 

Harmonogram konsultacji nauczycieli z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

25 września 2018 r.godzina 16.00 - 17.00
9 października 2018 r.godzina 16.00 - 17.00
23 października 2018 r.godzina 16.00 - 17.00
13 listopada 2018 r.godzina 16.00 - 17.00
27 listopada 2018 r.godzina 16.00 - 17.00
4 grudnia 2018 r.godzina 16.00 - 17.00
15 stycznia 2019 r.godzina 16.00 - 17.00
29 stycznia 2019 r.godzina 16.00 - 17.00
5 lutego 2019 r.godzina 16.00 - 17.00
5 marca 2019 r.godzina 16.00 - 17.00
19 marca 2019 r.godzina 16.00 - 17.00
9 kwietnia 2019 r.godzina 16.00 - 17.00
21 maja 2019 r.godzina 16.00 - 17.00
4 czerwca 2019 r.godzina 16.00 - 17.00

 

Harmonogram zebrań Zespołu Wychowawczego

w roku szkolnym 2018/2019

 

  • 31 sierpnia 2018 r.  godz. 9.00 – przedstawienie zadań wychowawczych na rok szkolny 2018/2019
  • 18 września 2018 r. godz. 14.30 – analiza problemów wychowawczych
  • 30 października 2018 r.  godz. 14.30 – analiza problemów wychowawczych
  • 11 grudnia 2018 r.  godz. 14.30 – podsumowanie pracy wychowawczej w I semestrze
  • 5 lutego 2019 r. godz. 14.30 – analiza problemów wychowawczych
  • 9 kwietnia 2019 r. godz. 14.30 – analiza frekwencji oraz bieżących problemów wychowawczych
  • 11 czerwca 2019 r. godz. 14.30 – podsumowanie pracy wychowawczej  w II semestrze
Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl