MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Terminy

Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej

w roku szkolnym 2017/2018

30 sierpnia 2017, godz. 9.00posiedzenie o charakterze organizacyjnym inaugurujące nowy rok szkolny
12 września 2017, godz. 15.30przedstawienie planu nadzoru, zatwierdzenie planów pracy szkoły i komisji przedmiotowych; zaopiniowanie kandydata do nagrody Prezydenta Miasta Chełma
7 listopada 2017, godz. 15.30śródokresowa analiza ocen oraz zachowania uczniów
19 grudnia 2017, godz. 15.30klasyfikacja uczniów klas I - III
9 stycznia 2018, godz. 15.30podsumowanie pracy szkoły w I semestrze; zaopiniowanie wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu KEN
20 lutego 2018, godz. 15.30 określenie warunków naboru do klas I w roku szkolnym 2018/2019; zaopiniowanie propozycji przedmiotów realizowanych w latach 2018 – 2021 w zakresie rozszerzonym; wybór nowego składu Pocztu Sztandarowego
4 kwietnia 2018, godz. 15.30zaopiniowanie arkusza organizacji szkoły na r. szk. 2018/2019; szkolenie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych oraz zespołów nadzorujących przebieg pisemnego egzaminu maturalnego
23 kwietnia 2018, godz. 15.30śródokresowa analiza ocen uczniów klas I i II; klasyfikacja uczniów klas III; organizacja Dnia Patrona
29 maja 2018, godz. 15.30sprawy bieżące
18 czerwca 2018, godz. 15.30klasyfikacja uczniów klas I i II
22 czerwca 2018, godz. 11.00posiedzenie podsumowujące rok szkolny 2017/2018

 

Harmonogram konsultacji nauczycieli z rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018

26 września 2017 r.godzina 16.00 - 17.00
10 października 2017 r.godzina 16.00 - 17.00
24 października 2017 r.godzina 16.00 - 17.00
14 listopada 2017 r.godzina 16.00 - 17.00
28 listopada 2017 r.godzina 16.00 - 17.00
5 grudnia 2017 r.godzina 16.00 - 17.00
16 stycznia 2018 r.godzina 16.00 - 17.00
13 lutego 2018 r.godzina 16.00 - 17.00
27 lutego 2018 r.godzina 16.00 - 17.00
13 marca 2018 r.godzina 16.00 - 17.00
20 marca 2018 r.godzina 16.00 - 17.00
10 kwietnia 2018 r.godzina 16.00 - 17.00
22 maja 2018 r.godzina 16.00 - 17.00
5 czerwca 2018 r.godzina 16.00 - 17.00

 

Harmonogram zebrań Zespołu Wychowawczego

w roku szkolnym 2017/2018

 

  • 1 września 2017 r.  godz. 9.00 – przedstawienie zadań wychowawczych na rok szkolny 2017/2018
  • 17 października 2017 r.  godz. 15.30 – analiza bieżących problemów wychowawczych
  • 12 grudnia 2017 r.  godz. 15.30 – podsumowanie pracy wychowawczej w I semestrze
  • 17 kwietnia 2018 r. godz. 15.30 – analiza frekwencji oraz bieżących problemów wychowawczych
  • 12 czerwca 2018 r. godz. 15.30 – podsumowanie pracy wychowawczej  w II semestrze
Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl