MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Terminy

Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej

w roku szkolnym 2019/2020

29 sierpnia 2019, godz. 9.00posiedzenie o charakterze organizacyjnym inaugurujące nowy rok szkolny
10 września 2019, godz. 15.30przedstawienie planu nadzoru, zatwierdzenie planów pracy szkoły i komisji przedmiotowych; zaopiniowanie kandydata do nagrody Prezydenta Miasta Chełm
5 listopada 2019, godz. 15.30śródokresowa analiza ocen oraz zachowania uczniów
17 grudnia 2019, godz. 15.30klasyfikacja uczniów klas I - III
7 stycznia 2020, godz. 15.30podsumowanie pracy szkoły w I semestrze; zaopiniowanie wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu KEN
25 lutego 2020, godz. 15.30 określenie warunków naboru do klas I w roku szkolnym 2020/2021; zaopiniowanie propozycji przedmiotów realizowanych w latach 2020 – 2024 w zakresie rozszerzonym; wybór nowego składu Pocztu Sztandarowego
30 marca 2020, godz. 15.30zaopiniowanie arkusza organizacji szkoły na r. szk. 2020/2021; szkolenie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych oraz zespołów nadzorujących przebieg pisemnego egzaminu maturalnego
20 kwietnia 2020, godz. 15.30śródokresowa analiza ocen uczniów klas I i II; klasyfikacja uczniów klas III; wybór laureata medalu Bene Merenti; organizacja Dnia Patrona
26 maja 2020, godz. 15.30ODWOŁANE
22 czerwca 2020, godz. 15.30klasyfikacja uczniów klas I i II
29 czerwca 2020, godz. 10.00posiedzenie podsumowujące rok szkolny 2019/2020

 

Harmonogram konsultacji nauczycieli z rodzicami

w roku szkolnym 2019/2020

24 września 2019 r.godzina 16.00 - 17.00
8 października 2019 r.godzina 16.00 - 17.00
22 października 2019 r.godzina 16.00 - 17.00
12 listopada 2019 r.godzina 16.00 - 17.00
26 listopada 2019 r.godzina 16.00 - 17.00
3 grudnia 2019 r.godzina 16.00 - 17.00
28 stycznia 2020 r.godzina 16.00 - 17.00
11 lutego 2020 r.godzina 16.00 - 17.00
3 marca 2020 r.godzina 16.00 - 17.00
17 marca 2020 r.godzina 16.00 - 17.00
24 marca 2020 r.godzina 16.00 - 17.00
28 kwietnia 2020 r.godzina 16.00 - 17.00
19 maja 2020 r.godzina 16.00 - 17.00
2 czerwca 2020 r.godzina 16.00 - 17.00

 

Harmonogram zebrań Zespołu Wychowawczego

w roku szkolnym 2019/2020

 

  • 29 sierpnia 2019 r.  godz. 10.00 – przedstawienie zadań wychowawczych na rok szkolny 2019/2020
  • 17 września 2019 r. godz. 15.30 – analiza problemów wychowawczych
  • 29 października 2019 r.  godz. 15.30 – analiza problemów wychowawczych
  • 10 grudnia 2019 r.  godz. 15.30 – podsumowanie pracy wychowawczej w I semestrze
  • 4 lutego 2020 r. godz. 15.30 – analiza problemów wychowawczych
  • 7 kwietnia 2020 r. godz. 15.30 – analiza frekwencji oraz bieżących problemów wychowawczych (ODWOŁANE)
  • 9 czerwca 2020 r. godz. 13.00 – podsumowanie pracy wychowawczej  w II semestrze
Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl