MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Sprawozdania i druki do pobrania

Wypełnione formularze sprawozdań z realizacji zadań:

  • komisji przedmiotowych,
  • agend oraz organizacji szkolnych,
  • pedagoga,
  • koordynatora ds. bezpieczeństwa,
  • rzecznika praw ucznia,
  • doradcy zawodowego należy wydrukować i przekazać protokolantom 19 czerwca 2019 r. w trakcie zebrania Rady Pedagogicznej.

Wypełniony formularz sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych wraz z załącznikami należy przekazać wicedyrektorowi w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2019 r.

 

Oświadczenie o realizacji podstawy programowej w klasach I – III – wydrukowane i podpisane przez nauczyciela należy przekazać wicedyrektorowi. Termin: 19 czerwca 2019 r.

 

Do pobrania:

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl