MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Dla nauczyciela

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 - 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe4 - 17 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna1 - 6 kwietnia 2021 r.
Zakończenie zajęć w klasach III30 kwietnia 2021 r.
Pisemne obowiązkowe egzaminy maturalne:
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny
4 maja 2021 r.
5 maja 2021 r.
zgodnie z terminami egzaminów ustalonymi przez dyrektora CKE
Egzamin maturalny:
- część ustna

- część pisemna
od 7 do 20 maja zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły)
od 4 do 20 maja zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora CKE
Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych*:
* Ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)
12 listopada
13 listopada
29 kwietnia
4 maja
5 maja
6 maja
7 maja
4 czerwca
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl