MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Dla nauczyciela

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 - 31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe16 - 29 stycznia 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna6 - 11 kwietnia 2023 r.
Zakończenie zajęć w klasach IV28 kwietnia 2023 r.
Pisemne obowiązkowe egzaminy maturalne:
- język polski
- język obcy nowożytny
- matematyka

4 maja 2023 r.
5 maja 2023 r.
8 maja 2023 r.
Egzamin maturalny:
- część ustna

- część pisemna


od 10 do 23 maja zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły)
od 4 do 22 maja zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora CKE
Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych*:
* Ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)
31 października
13 grudnia
22 grudnia
27 kwietnia
2 maja
4 maja
5 maja
8 maja
9 maja
9 czerwca
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.


BEZPŁATNE WEJŚCIE NA PŁYWALNIĘ DLA NAUCZYCIELI I LO wtorek godz. 19.00.

ZAPRASZAMY !


HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ USTALONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

Nie dotyczy 27 kwietnia, 4 maja, 5 maja, 8 maja, 9 maja.

 

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl