MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Dla nauczyciela

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 - 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe13 - 26 stycznia 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna9 - 14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie zajęć w klasach III24 kwietnia 2020 r.
Pisemne obowiązkowe egzaminy maturalne:
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny


8 czerwca 2020 r.
9 czerwca 2020 r.
zgodnie z terminami egzaminów ustalonymi przez dyrektora CKE
Egzamin maturalny:
- część ustna

- część pisemnanie zostanie przeprowadzona

zgodnie z terminami egzaminów
ustalonymi przez dyrektora CKE (od 8 do 28 czerwca 2020 r.)
Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych*:
* Ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)
20 grudnia
2 stycznia
3 stycznia
8 czerwca
9 czerwca
10 czerwca
12 czerwca
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl