MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

WYNIKI REKRUTACJI

Rekrutacja została zakończona. Wszystkim Ósmoklasistom i ich Rodzicom, którzy wybrali naszą szkołę, serdecznie dziękujemy za zaufanie. 


Do 18 sierpnia do godz. 15.00 rodzic Kandydata powinien potwierdzić wolę przyjęcia do I LO w Chełmie w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz aktualnego zdjęcia.

 

Informujemy, że klasa prawnicza nie została utworzona z powodu niewystarczającej liczby kandydatów.


ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS I

[POBIERZ]


 

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl