MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

klasa prawnicza

Klasa I BG

prawnicza

 

Przedmioty rozszerzone: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański)

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

 

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

  • dobre przygotowanie do zewnętrznego egzaminu maturalnego z przedmiotów z rozszerzeniami,
  • wycieczki programowe do Sejmu, sądu, zakładu karnego, domu dziecka i udział w sesjach rady miasta,
  • spotkania z prawnikami, kuratorami sądowymi oraz studentami prawa i administracji,
  • lekcje otwarte w formie debat prawniczych, rozpraw sądowych,
  • zajęcia z retoryki,
  • zajęcia ze strategii skutecznego pisania,
  • współpracę z Wydziałem Prawa UMCS Lublin.

Przedstawiciele tych klas najczęściej reprezentują nas, zdobywając laury w olimpiadach: językowych, Wiedzy o Prawie w Unii Europejskiej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

Jeżeli myślisz o studiach: historia, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, europeistyka, TA KLASA jest dla Ciebie…

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

Powrót