MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

klasa matematyczno – fizyczna

Klasa I EG

matematyczno – fizyczna

 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, fizyka, język obcy nowożytny

 

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

  • bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych,
  • udział w zajęciach wykładowych z matematyki i fizyki laboratoryjno – ćwiczeniowych z fizyki na Politechnikach Lubelskiej i Warszawskiej,
  • zajęcia przygotowujące do egzaminów FCE / CAE.

W klasie przygotujesz się dobrze do olimpiad: matematycznej, fizycznej czy geograficznej.

 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

 

Jeśli myślisz o studiach: inżynieryjnych, matematycznych, fizycznych, budownictwie, architekturze, gospodarce przestrzennej, mechanice, ochronie środowiska czy geologii, TA KLASA jest dla Ciebie…

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

Powrót