MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

klasa biologiczno – chemiczna

Klasa I AG

biologiczno – chemiczna

 

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, biologia, chemia

 

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

  • bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego dzięki zwiększonej liczbie godzin biologii i chemii,
  • naukę języka łacińskiego,
  • wykłady i laboratoria na wyższych uczelniach – UMCS, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, PWSZ w Chełmie, KUL w Lublinie,
  • zajęcia terenowe w parkach narodowych, krajobrazowych i rezerwatach przyrody,

Uczniowie tych klas są finalistami ogólnopolskich olimpiad: biologicznej, chemicznej, wiedzy o żywieniu i żywnoœści, wiedzy ekologicznej oraz konkursów o tematyce przyrodniczej.

 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

 

Jeżeli myślisz o studiach: medycyna, farmacja, biotechnologia, stomatologia, ratownictwo medyczne, kosmetologia,

TA KLASA jest dla Ciebie…

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

Powrót